راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 93401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93401 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93402 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93403 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93404 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
93405 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
93406 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93407 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93408 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93409 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93410 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
93411 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93412 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93413 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93414 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93415 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93416 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93417 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
93418 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93419 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93420 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
93421 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93422 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93423 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93424 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93425 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
93426 فرزانه نوری 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93427 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
93428 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93429 کامران نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
93430 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93431 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93432 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
93433 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93434 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
93435 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93436 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93437 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93438 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93439 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93440 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93441 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93442 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
93443 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار
93444 مرتضی نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93445 مرضیه نوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93446 مرضیه نوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93447 مریم نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93448 مریم نوری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
93449 مریم نوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
93450 مریم نوری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93451 مصطفی نوری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93452 مصطفی نوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93453 معصومه نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93454 مقداد نوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93455 ملیحه نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93456 ملیحه نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93457 منیژه نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
93458 مهدی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93459 مهری نوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93460 مهسا نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
93461 مهوش نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93462 ناصر نوری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93463 نجمه نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93464 نجمه نوری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
93465 ندا نوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93466 نرگس نوری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93467 نرگس نوری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
93468 نسرین نوری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93469 نسرین نوری 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
93470 نصراله نوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
93471 نفیسه نوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93472 نفیسه نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
93473 نورالدین نوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93474 نوشین نوری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
93475 وجیهه نوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93476 هاجر نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93477 هادی نوری 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93478 هانیه نوری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
93479 هایده نوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93480 یاشار نوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
93481 یحیی نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93482 یونس نوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93483 حسین نوری امامزاده 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
93484 مریم نوری بایگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93485 حلیمه نوری برآباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93486 محمدحسن نوری ابوذری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93487 مهدی نوری ابوذری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93488 مهدی نوری ابوذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
93489 فاطمه نوری ازغد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93490 محمدهادی نوری اسکندری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93491 محمدهادی نوری اسکندری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93492 محمدهادی نوری اسکندری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
93493 مریم نوری اسکندری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93494 زینب نوری انجی خان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93495 حمیده نوری بایگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93496 رویا نوری بایگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93497 مریم نوری بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93498 مریم نوری بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
93499 مریم نوری بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93500 مهدیه نوری بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772513