راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 93501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93501 محمدحسن نوری ابوذری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93502 مهدی نوری ابوذری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93503 مهدی نوری ابوذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
93504 فاطمه نوری ازغد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93505 محمدهادی نوری اسکندری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93506 محمدهادی نوری اسکندری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93507 محمدهادی نوری اسکندری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
93508 مریم نوری اسکندری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93509 زینب نوری انجی خان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93510 حمیده نوری بایگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93511 رویا نوری بایگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93512 مریم نوری بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93513 مریم نوری بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
93514 مریم نوری بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93515 مهدیه نوری بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93516 عفت نوری برنجردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
93517 سمیه نوری بزنجردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
93518 عفت نوری بزنجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93519 محمدرضا نوری بیات 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
93520 ساناز نوری پورسرابی 1378 علوم رياضي آمار
93521 محمد نوری پورسرابی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93522 علی نوری پهلوانلو 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93523 محمد نوری تیرتاشی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
93524 محمد نوری تیرتاشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
93525 فاطمه نوری تیموری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93526 نسرین نوری جبر انبلاغی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
93527 محمدتقی نوری جوادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93528 سمیه نوری چناربو 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93529 فاطمه نوری حسین زاده انار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93530 سید مجتبی نوری حسینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم خاک - خاکشناسی
93531 سید مرتضی نوری حسینی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
93532 سیدمحسن نوری حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93533 گلسا نوری حسینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93534 گلسا نوری حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93535 مونا نوری حسینی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93536 هادی نوری حسینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93537 محبوبه سادات نوری خرم آبادی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
93538 محبوبه سادات نوری خرم آبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
93539 احمد نوری دلوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
93540 فاطمه نوری دلوئی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93541 سارا نوری راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
93542 سیدمحمدحسین نوری رحیم آبادی 1369 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93543 سیدمحمدعلی نوری رحیم آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93544 محسن نوری رشتخوار 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
93545 فاطمه نوری روشناوند 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93546 فاطمه نوری روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93547 حمید نوری زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93548 خدیجه نوری زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93549 زهره نوری زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93550 سعیده نوری زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93551 عصمت نوری زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
93552 سیده آزاده نوری زاده باجگیرانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93553 نرگس نوری سرحوضکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93554 عباس نوری شادکام 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
93555 راضیه نوری شعرباف 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93556 راضیه نوری شعرباف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93557 نورمحمد نوری صفرقلعه 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
93558 خاور نوری فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93559 صفاعلی نوری فر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93560 عماد نوری فر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93561 مجتبی نوری فر 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93562 شهاب نوری فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93563 شهاب نوری فرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93564 غلامرضا نوری فروتقه 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93565 مرضیه نوری قمشه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93566 امید نوری کادیجانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93567 معصومه نوری کلات 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93568 محمدکاظم نوری کنده 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
93569 نادعلی نوری کوتنایی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93570 سیداسماعیل نوری کیذقانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93571 روح اله نوری گرجی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
93572 علیرضا نوری گرمرودی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93573 امیر نوری محمدآباد 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93574 امیرحمزه نوری محمدآبادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93575 زهرا نوری مطلق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93576 عبدالصاحب نوری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93577 محسن نوری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93578 سعید نوری ملو 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93579 سعید نوری ملو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93580 علی نوری ملو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93581 علی نوری ملو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93582 محسن نوری ممرآبادی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
93583 مریم نوری مند 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93584 آسیه نوری میریک 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93585 بهرام نوری نژاد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
93586 مهناز نوری نژادگوجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93587 عباسعلی نوری نیا 1367 كشاورزى زراعت
93588 عباسعلی نوری نیا 1364 كشاورزى امور زراعی
93589 کیانوش نوری وسمه جانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93590 مائده نوری هانجف آبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93591 حمید نوری یزدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93592 سکینه نوری ینگه قلعه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93593 احمد نوریان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93594 امین نوریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93595 امین نوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93596 بهاره نوریان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93597 پیمان نوریان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93598 زینب نوریان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
93599 زینب نوریان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
93600 سکینه نوریان 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828964