راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 93701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93701 معصومه نوروزی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
93702 ملیحه نوروزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93703 مهدی نوروزی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
93704 مهدی نوروزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93705 مهدیه نوروزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93706 مهرداد نوروزی 1374 علوم رياضي ریاضی
93707 مهری نوروزی 1372 علوم رياضي ریاضی
93708 مهناز نوروزی 1388 علوم رياضي آمار
93709 مینا نوروزی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93710 ناصر نوروزی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93711 ناهید نوروزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93712 ناهید نوروزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93713 ناهید نوروزی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور)
93714 ندا نوروزی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
93715 نرجس نوروزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93716 نغمه نوروزی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
93717 نفیسه نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93718 نفیسه نوروزی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
93719 نوروز نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93720 نوید نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
93721 ولی اله نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93722 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
93723 مریم نوروزی خلیلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
93724 مریم نوروزی لیافوئی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93725 محمد نوروزی ابدال آبادی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
93726 محمد نوروزی ابدال ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93727 جلیل نوروزی اریان 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
93728 بتول نوروزی ازغندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93729 کامبیز نوروزی ازغندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93730 احسان نوروزی اصل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93731 فاطمه نوروزی امسال 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93732 زهرا نوروزی بامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93733 علی اصغر نوروزی بامی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93734 هادی نوروزی بامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93735 یوسف نوروزی بنکده 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
93736 فرشید نوروزی پائین افراکتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93737 ستاره نوروزی تربتی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93738 محمدعلی نوروزی تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93739 حدیثه نوروزی توزانلو 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93740 حمیدرضا نوروزی توزانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93741 رضا نوروزی جیرنده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93742 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93743 فاطمه نوروزی خادر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93744 مریم نوروزی خشت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93745 اکبر نوروزی خلیلی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
93746 حمید نوروزی داینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
93747 فرشاد نوروزی درازکلا 1373 علوم پايه فیزیک
93748 شهربانو نوروزی درازکلایی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93749 مهرنوش نوروزی راد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93750 مهرنوش نوروزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93751 حسینعلی نوروزی رزگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93752 محمد نوروزی رزگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93753 فاطمه نوروزی رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
93754 جواد نوروزی رشوانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93755 فرشته نوروزی روشناوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
93756 فرشید نوروزی روشناوند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93757 فرشید نوروزی روشناوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93758 رضا نوروزی زاده دزفولی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93759 فائزه نوروزی سده 1376 دامپزشكي دامپزشکی
93760 مهدی نوروزی سده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93761 نازنین نوروزی شاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
93762 فهیمه نوروزی شادمهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93763 محسن نوروزی شرفدارکلائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93764 ابوالفضل نوروزی شیرغان 1375 علوم پايه زمین شناسی
93765 لیلا نوروزی شیرغان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
93766 داود نوروزی صحرایی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
93767 معصومه نوروزی علمداری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93768 اصغر نوروزی علی اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93769 حسین نوروزی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93770 اعظم نوروزی غصبی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93771 سّمیه نوروزی غضبی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93772 سّمیه نوروزی غضبی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93773 حسین نوروزی فخرآباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93774 رضا نوروزی فخرآباد 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93775 هادی نوروزی فخرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
93776 رسول نوروزی فخراباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93777 مطهره نوروزی فخراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93778 مریم نوروزی فخرداود 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93779 حمیدرضا نوروزی قصرالدشتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93780 حمیده نوروزی قلعه جوقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
93781 سمیه نوروزی قلعه صفا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93782 سمیه نوروزی قلعه صفا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
93783 علی اصغر نوروزی کاریز کهندل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
93784 شادی نوروزی کزکوه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
93785 طاهره نوروزی کوه سفیدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93786 معصومه نوروزی گبرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93787 سیروس نوروزی لیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93788 مجید نوروزی مداح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
93789 مصطفی نوروزی مداح 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93790 زهره نوروزی مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
93791 مریم نوروزی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93792 حسن نوروزی مقدم تاج الدین 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93793 مریم نوروزی نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93794 مهران نوروزی نژاد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93795 نجمه نوروزی نژادیزد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93796 مریم نوروزی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93797 یاسمن نوروزی نیک 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93798 یاسمن نوروزی نیک 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93799 حسن نوروزی همت ابادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40492389