راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 93701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93701 پوران نصراله زاده زواردهی 1382 علوم پايه فیزیک
93702 پوران نصراله زاده زواردهی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
93703 شهره نصراله زاده شالچی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93704 بهبود نصراله زاده گوکه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93705 حسین نصراله زنجانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93706 نیلوفر نصراله نژاد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93707 علی نصراله نژادنودیجه 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
93708 مریم نصراله نیا 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93709 اذر نصرالهی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93710 اشرف بی بی نصرالهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93711 خدیجه نصرالهی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
93712 زهرا سادات نصرالهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93713 سمیّه نصرالهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93714 سیدمهدی نصرالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93715 طاهره نصرالهی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
93716 عاطفه نصرالهی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
93717 علی نصرالهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93718 فاطمه نصرالهی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93719 مریم السادات نصرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93720 امیرحسین نصرالهی چیمه 1378 علوم پايه فیزیک
93721 محمد نصرالهی شهری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
93722 محمدناصح نصرالهی شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93723 محمود نصرالهی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93724 نوید نصرالهی شهری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93725 نیما نصرالهی شهری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
93726 مریم نصرالهی فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93727 محمدفرید نصرالهی کفاش 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93728 حسینعلی نصرالهی نجف ابادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93729 یاسر نصرالهی هنده خاله 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93730 افسانه نصرت 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
93731 الهه نصرت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93732 شهلا نصرت 1351 علوم پايه شیمی
93733 علیرضا نصرت 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93734 ندا نصرت 1384 علوم رياضي آمار
93735 نصرالله نصرت 1396 كشاورزى مهندسی زراعت
93736 یاسر نصرت 1381 علوم پايه فیزیک
93737 هوشنگ نصرت پناه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93738 غلامرضا نصرت زاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93739 شهریار نصرت شیبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93740 سیده زهرا نصرت آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93741 سیده فهیمه نصرت آبادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
93742 میترا نصرت پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
93743 مجید نصرتلو 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93744 الهام نصرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93745 الهام نصرتی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93746 حسن نصرتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93747 راحیل نصرتی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93748 زهرا نصرتی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93749 سعید نصرتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93750 عبدالرسول نصرتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93751 علی احسان نصرتی 1368 كشاورزى زراعت
93752 علی اکبر نصرتی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
93753 فاطمه نصرتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93754 فاطمه نصرتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93755 کمیل نصرتی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93756 محمد نصرتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93757 مرتضی نصرتی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
93758 مرضیه نصرتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
93759 مرضیه نصرتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93760 مریم نصرتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
93761 مریم نصرتی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
93762 معصومه نصرتی 1375 علوم رياضي ریاضی
93763 معصومه نصرتی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
93764 مونا نصرتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93765 مهدیه نصرتی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93766 نادیا نصرتی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93767 نادیا نصرتی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
93768 نینا نصرتی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
93769 وحید نصرتی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93770 هاشم نصرتی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93771 فاطمه نصرتی کاریزک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93772 مجتبی نصرتی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93773 ابوالفضل نصرتی تیرکانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93774 کلثوم نصرتی زو 1375 دامپزشكي دامپزشکی
93775 علی نصرتی کاریزک 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93776 فهیمه نصرتی کاریزک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93777 ناصر نصرتی محمدآبادی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93778 جواد نصرتی نیا 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93779 مریم نصرتی نیا 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93780 آرزو نصری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
93781 آمینه نصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
93782 امید نصری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93783 امین نصری 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93784 حسنی نصری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93785 حمیدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93786 طیبه نصری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
93787 طیبه نصری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
93788 طیبه نصری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
93789 عاطفه نصری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
93790 فاطمه سادات نصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93791 متین السادات نصری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93792 مجتبی نصری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93793 محمدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93794 مریم نصری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93795 نگین نصری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93796 نیره نصری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93797 علی اکبر نصری خادر 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93798 مهدی نصری خادر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93799 مصطفی نصری سوهانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93800 سارا نصری عبس آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223378