راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 93801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93801 احمد نصری فریمانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93802 نوشین نصری مهاجری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93803 آذین نصریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
93804 آذین نصریان 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
93805 احمد نصریان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93806 فاتخ نصیب اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93807 فهیمه نصیب ضرابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93808 فهیمه نصیب ضرّابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93809 زهرا نصیحتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93810 فاطمه نصیر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93811 مریم نصیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93812 نیر نصیر 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93813 آرزو نصیر پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93814 احمد نصیرائی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
93815 امیر نصیرائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
93816 ریحانه نصیرائی 1385 علوم پايه فیزیک
93817 علیرضا نصیرائی 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
93818 فهیمه نصیرائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93819 محمد نصیرائی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
93820 یگانه نصیرائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93821 ابوذر نصیراحمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
93822 ابوذر نصیراحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
93823 مهدی نصیراقدم 1368 علوم رياضي آمار
93824 فرهاد نصیراقلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
93825 سیروس نصیرایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93826 جواد نصیرپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93827 کاظم نصیرپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93828 مرجان نصیرپور 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
93829 مریم نصیرپور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93830 تکتم نصیرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93831 لیلی نصیرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
93832 محمدجواد نصیرزاده 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93833 میترا نصیرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93834 هادی نصیرزاده 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
93835 ندا نصیرزاده راجیری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
93836 ناهید نصیرلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93837 مهدی نصیرمنش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93838 رقیه نصیرمیدان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93839 احمدرضا نصیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93840 اردشیر نصیری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
93841 ارزو نصیری 1373 علوم رياضي ریاضی
93842 اقدس نصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93843 الهام نصیری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
93844 الهه نصیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93845 امیرحسین نصیری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
93846 امیرهوشنگ نصیری 1375 علوم پايه فیزیک
93847 بابک نصیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
93848 بهجت نصیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93849 پونه نصیری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93850 جلال الدین نصیری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93851 حامد نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93852 حسن نصیری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93853 حسن نصیری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
93854 حسین نصیری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93855 حسین نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93856 حمید نصیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93857 خدیجه نصیری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
93858 زهرا نصیری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93859 زهرا نصیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93860 زهرا نصیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93861 زهرا نصیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93862 زهره نصیری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93863 زهره نصیری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
93864 زینب نصیری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93865 سعیده نصیری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
93866 سمیرا نصیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
93867 سیدمهدی نصیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93868 شیوا نصیری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93869 علی نصیری 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93870 علی نصیری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93871 علی نصیری 1393 علوم پايه زمین شناسی
93872 فاطمه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
93873 فاطمه نصیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93874 فاطمه نصیری 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
93875 فرزانه نصیری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
93876 کمال نصیری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93877 مُطهره نصیری 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
93878 محبوبه نصیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93879 محبوبه نصیری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
93880 محبوبه نصیری 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
93881 محدثه نصیری 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93882 محمد نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93883 محمد نصیری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93884 محمد نصیری 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93885 محمدتقی نصیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93886 محمدجواد نصیری 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93887 محمدرضا نصیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93888 محمدعلی نصیری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93889 مرتضی نصیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93890 مریم نصیری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
93891 مریم نصیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93892 معصومه نصیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93893 هادی نصیری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
93894 هادی نصیری 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
93895 یعقوب نصیری 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
93896 جعفر نصیری المه جق 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
93897 علی نصیری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93898 فرزان نصیری اذر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93899 مجتبی نصیری اذر 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
93900 فاطمه نصیری اردکانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223133