راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 93801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93801 محمدعلی نوروزیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
93802 مرضیه نوروزیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
93803 مهدی نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93804 نجمه نوروزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93805 هادی نوروزیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93806 مجید نوروزیان ایرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93807 حمیده نوروزیان باغ کند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93808 حمیده نوروزیان باغ کند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
93809 وحید نوروزیان چاپشلو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93810 زینب نوروزیان سعدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93811 مرضیه نوروزیان طرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93812 میرزاعلی نوروزیان فاروجی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93813 علی نوروزیان قالی باف 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93814 مهدی نوروزیان قالیباف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93815 مهدی نوروزیان قالیباف 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93816 فاطمه نوروزیان کماجخور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93817 لیلا نوروزیه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93818 آرزو نوری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93819 آزاده نوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93820 آمنه نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93821 ابراهیم نوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93822 ابوالفضل نوری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
93823 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93824 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93825 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93826 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93827 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93828 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93829 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93830 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93831 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93832 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93833 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
93834 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
93835 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
93836 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
93837 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
93838 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93839 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
93840 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93841 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93842 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93843 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93844 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93845 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
93846 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
93847 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93848 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93849 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
93850 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93851 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93852 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
93853 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93854 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93855 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93856 داود نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
93857 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
93858 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
93859 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
93860 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93861 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93862 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93863 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93864 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93865 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93866 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
93867 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93868 زهرا نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93869 زهرا نوری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
93870 زهرا نوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93871 زهرا نوری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93872 زهرا نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
93873 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
93874 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
93875 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93876 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93877 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
93878 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93879 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
93880 سمیرا نوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
93881 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93882 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93883 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93884 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93885 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93886 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
93887 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
93888 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93889 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93890 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93891 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93892 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
93893 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93894 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93895 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93896 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93897 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93898 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93899 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
93900 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474387