راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 93901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93901 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93902 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
93903 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93904 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93905 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93906 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93907 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
93908 فرزانه نوری 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93909 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
93910 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93911 کامران نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
93912 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93913 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93914 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
93915 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93916 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
93917 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93918 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93919 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93920 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93921 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93922 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93923 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93924 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
93925 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار
93926 مرتضی نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93927 مرضیه نوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93928 مرضیه نوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93929 مریم نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93930 مریم نوری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
93931 مریم نوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
93932 مریم نوری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93933 مصطفی نوری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93934 مصطفی نوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93935 معصومه نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93936 مقداد نوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93937 ملیحه نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93938 ملیحه نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93939 منیژه نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
93940 مهدی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93941 مهری نوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93942 مهسا نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
93943 مهوش نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93944 ناصر نوری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93945 نجمه نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93946 نجمه نوری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
93947 ندا نوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93948 نرگس نوری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93949 نرگس نوری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
93950 نسرین نوری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93951 نسرین نوری 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
93952 نصراله نوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
93953 نفیسه نوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93954 نفیسه نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
93955 نورالدین نوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93956 نوشین نوری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
93957 وجیهه نوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93958 هاجر نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93959 هادی نوری 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93960 هانیه نوری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
93961 هایده نوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93962 یاشار نوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
93963 یحیی نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93964 یونس نوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93965 حسین نوری امامزاده 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
93966 مریم نوری بایگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93967 حلیمه نوری برآباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93968 محمدحسن نوری ابوذری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93969 مهدی نوری ابوذری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93970 مهدی نوری ابوذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
93971 فاطمه نوری ازغد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93972 محمدهادی نوری اسکندری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93973 محمدهادی نوری اسکندری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93974 محمدهادی نوری اسکندری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
93975 مریم نوری اسکندری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93976 زینب نوری انجی خان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93977 حمیده نوری بایگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93978 رویا نوری بایگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93979 مریم نوری بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93980 مریم نوری بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
93981 مریم نوری بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93982 مهدیه نوری بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93983 عفت نوری برنجردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
93984 سمیه نوری بزنجردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
93985 عفت نوری بزنجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93986 محمدرضا نوری بیات 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
93987 ساناز نوری پورسرابی 1378 علوم رياضي آمار
93988 محمد نوری پورسرابی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93989 علی نوری پهلوانلو 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93990 محمد نوری تیرتاشی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
93991 محمد نوری تیرتاشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
93992 فاطمه نوری تیموری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93993 نسرین نوری جبر انبلاغی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
93994 محمدتقی نوری جوادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93995 سمیه نوری چناربو 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93996 فاطمه نوری حسین زاده انار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93997 سید مجتبی نوری حسینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم خاک - خاکشناسی
93998 سید مرتضی نوری حسینی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
93999 سیدمحسن نوری حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
94000 گلسا نوری حسینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474905