راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 93901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93901 ریحانه نصیری ورک 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93902 مصطفی نصیری ورگ 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93903 جواد نصیری وطن 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93904 پرویز نصیری وله زادفرد 1364 علوم رياضي آمار
93905 صدیقه نصیری همت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93906 حسین نصیری هوشمند 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
93907 اعظم نصیریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93908 علی نصیریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
93909 فرزانه نصیریان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93910 فرزانه نصیریان 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93911 مجید نصیریان 1391 علوم پايه فیزیک
93912 محمدابراهیم نصیریان 1355 علوم رياضي ریاضی
93913 مسعود نصیریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93914 معصومه نصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93915 منیژه نصیریان 1363 علوم رياضي آمار
93916 مهدی نصیریان دهزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93917 زهرا نصیریان شکیب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93918 اکرم نصیریان فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93919 سهیلا نطاق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
93920 الیاس نطاق اشتیوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93921 مرضیه نطقی مقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
93922 حسن نطقی طاهری 1371 كشاورزى زراعت
93923 بی بی اسیه نطقی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93924 بی بی راضیه نطقی مقدم 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93925 مرضیه نطقی مقدم 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
93926 فاطمه نظارت 1394 علوم پايه فیزیک
93927 سمیه نظارتی قوچانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93928 اصغر نظافت 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93929 رحمت الله نظافت 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93930 روزبه نظافت 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93931 زهرا نظافت 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93932 علی نظافت 1381 علوم پايه زمین شناسی
93933 علی نظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
93934 ملیحه نظافت 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93935 ملیحه نظافت 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
93936 مینا نظافت 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
93937 قاسم نظافت فریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93938 بتول نظافت فریمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93939 حمید نظافت یزدی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93940 زهره نظافت یزدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93941 محمدجواد نظافت یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93942 طیبه نظافت سلامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93943 علیرضا نظافت فرزقی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93944 جواد نظافت فریزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93945 جواد نظافت فریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93946 حسین نظافت فریزی 1382 علوم پايه زمین شناسی
93947 ابوذر نظافتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93948 سارا نظافتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93949 سلمان نظافتی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93950 شکوه نظافتی 1383 علوم پايه فیزیک
93951 لیلا نظافتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93952 ابوالقاسم نظافتی جهرمی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
93953 سعیده نظافتی صفدرآباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93954 سیدمسعود نظام خیرآبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93955 فاطمه نظام آبادی عاشوری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93956 امین نظام الاسلامی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
93957 عبداله نظام الدینی ریزه ئی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93958 مریم نظام الشریعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93959 مریم نظام الشریعه 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93960 نرجس بی بی نظام الشریعه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
93961 پروانه نظام الملکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93962 جعفر نظام الملکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
93963 داود نظام الملکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93964 فاطمه نظام پرست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93965 مریم نظام پرست 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93966 بی بی مریم نظام پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93967 رضا نظام پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93968 علیرضا نظام پور 1364 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
93969 محمد نظام پور 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93970 مینا نظام پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
93971 سیدمحمدرضا نظام خیرآبادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93972 معصومه نظام خیرآبادی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
93973 سیدعلی نظام خیرابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93974 سیدمحسن نظام خیرابادی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93975 مرضیه نظام خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93976 جواد نظام دوست 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93977 زینب نظام دوست 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93978 زینب نظام دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93979 سکینه نظام دوست 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93980 سمیه نظام دوست 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93981 طاهره نظام دوست 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93982 عزیزاله نظام دوست 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93983 علی نظام دوست 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93984 فاطمه نظام دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93985 مجید نظام دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93986 مریم نظام دوست 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93987 معصومه نظام دوست 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93988 مهدی نظام دوست 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
93989 نجمه نظام دوست 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93990 طیبه نظام دوست کلاته عبدل 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93991 نازنین نظام دوست کزل ابادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
93992 اکرم نظام دوست کلاته عبدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93993 اکرم نظام دوست کلاته عبدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93994 نسرین نظام دوست گزل آباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93995 ناصر نظام زاده 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93996 نازنین نظام شهیدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93997 بی بی مریم نظامپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93998 محمد نظامدوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93999 محمدرضا نظامدوست 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
94000 نوشین نظامدوست 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201819