راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 94001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94001 گلسا نوری حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
94002 مونا نوری حسینی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94003 هادی نوری حسینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94004 محبوبه سادات نوری خرم آبادی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
94005 محبوبه سادات نوری خرم آبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
94006 احمد نوری دلوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94007 فاطمه نوری دلوئی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94008 سارا نوری راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
94009 سیدمحمدحسین نوری رحیم آبادی 1369 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94010 سیدمحمدعلی نوری رحیم آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94011 محسن نوری رشتخوار 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
94012 فاطمه نوری روشناوند 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94013 فاطمه نوری روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94014 حمید نوری زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94015 خدیجه نوری زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94016 زهره نوری زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94017 سعیده نوری زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94018 عصمت نوری زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
94019 سیده آزاده نوری زاده باجگیرانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94020 نرگس نوری سرحوضکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94021 عباس نوری شادکام 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
94022 راضیه نوری شعرباف 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94023 راضیه نوری شعرباف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94024 نورمحمد نوری صفرقلعه 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
94025 خاور نوری فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94026 صفاعلی نوری فر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94027 عماد نوری فر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94028 مجتبی نوری فر 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94029 شهاب نوری فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94030 شهاب نوری فرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94031 غلامرضا نوری فروتقه 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94032 مرضیه نوری قمشه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94033 امید نوری کادیجانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94034 معصومه نوری کلات 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94035 محمدکاظم نوری کنده 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
94036 نادعلی نوری کوتنایی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94037 سیداسماعیل نوری کیذقانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94038 روح اله نوری گرجی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
94039 علیرضا نوری گرمرودی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94040 امیر نوری محمدآباد 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94041 امیرحمزه نوری محمدآبادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94042 زهرا نوری مطلق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
94043 عبدالصاحب نوری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94044 محسن نوری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94045 سعید نوری ملو 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94046 سعید نوری ملو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94047 علی نوری ملو 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94048 علی نوری ملو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94049 محسن نوری ممرآبادی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
94050 مریم نوری مند 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94051 آسیه نوری میریک 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94052 بهرام نوری نژاد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94053 مهناز نوری نژادگوجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94054 عباسعلی نوری نیا 1367 كشاورزى زراعت
94055 عباسعلی نوری نیا 1364 كشاورزى امور زراعی
94056 کیانوش نوری وسمه جانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94057 مائده نوری هانجف آبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94058 حمید نوری یزدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94059 سکینه نوری ینگه قلعه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94060 احمد نوریان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94061 امین نوریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94062 امین نوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94063 بهاره نوریان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94064 پیمان نوریان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94065 زینب نوریان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
94066 زینب نوریان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
94067 سکینه نوریان 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
94068 سمیه نوریان 1378 علوم پايه زمین شناسی
94069 سمّیه نوریان 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
94070 فاطمه نوریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94071 فاطمه نوریان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94072 کیمیا نوریان 1387 دامپزشكي دامپزشکی
94073 محمّد نوریان 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
94074 هادی نوریان 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
94075 سعید نوریان بیدگلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94076 محسن نوریان جویمند 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94077 مرتضی نوریان چالی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94078 شکراله نوریان خور 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
94079 سیده فریبا نوریان سینی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
94080 نسیمه سادات نوریان سینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94081 ریحانه نوریان شیروان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
94082 کیوان نوریان فر 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94083 تکتم نوریان فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94084 یاسر نوریان مادوان 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
94085 امیر نوریان نوقابی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94086 رحیمه نوریان واسکسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94087 سعید نورین مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94088 محمد نوزادقلعه نو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94089 محمد نوزادقلعه نو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94090 سهیلا نوزادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94091 عطیه نوزادی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94092 مریم نوزادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94093 فهیمه نوشاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
94094 محمد نوشاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94095 محمد نوشاد 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
94096 سمیه نوشادپور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94097 امین نوشادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94098 ایلناز نوشادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94099 بهاره نوشادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94100 حسن نوشادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474391