راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 94301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94301 جهانگیر نوروزیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94302 جهانگیر نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94303 سعید نوروزیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94304 طاهره نوروزیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
94305 عبداله نوروزیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
94306 علی نوروزیان 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
94307 علی نوروزیان 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
94308 محمد علی نوروزیان 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
94309 محمدعلی نوروزیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
94310 مرضیه نوروزیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
94311 مهدی نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94312 نجمه نوروزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94313 هادی نوروزیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94314 مجید نوروزیان ایرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94315 حمیده نوروزیان باغ کند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94316 حمیده نوروزیان باغ کند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
94317 وحید نوروزیان چاپشلو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94318 زینب نوروزیان سعدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94319 مرضیه نوروزیان طرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94320 میرزاعلی نوروزیان فاروجی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94321 علی نوروزیان قالی باف 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94322 مهدی نوروزیان قالیباف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94323 مهدی نوروزیان قالیباف 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94324 فاطمه نوروزیان کماجخور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94325 لیلا نوروزیه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94326 آرزو نوری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94327 آزاده نوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94328 آمنه نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94329 ابراهیم نوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94330 ابوالفضل نوری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
94331 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94332 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94333 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94334 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94335 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94336 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94337 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94338 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94339 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94340 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94341 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
94342 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
94343 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
94344 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
94345 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
94346 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
94347 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
94348 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94349 جلال نوری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
94350 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
94351 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94352 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94353 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94354 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
94355 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
94356 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94357 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94358 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
94359 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94360 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
94361 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
94362 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94363 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
94364 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94365 داود نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
94366 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
94367 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
94368 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
94369 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94370 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94371 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94372 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94373 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94374 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94375 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
94376 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94377 زهرا نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94378 زهرا نوری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
94379 زهرا نوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94380 زهرا نوری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94381 زهرا نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
94382 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
94383 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
94384 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94385 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94386 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
94387 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94388 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
94389 سمیرا نوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
94390 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94391 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94392 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94393 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94394 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94395 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
94396 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
94397 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94398 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94399 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94400 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189690