راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 94701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94701 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
94702 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94703 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
94704 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94705 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94706 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
94707 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94708 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
94709 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94710 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
94711 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
94712 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
94713 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94714 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94715 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94716 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
94717 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94718 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94719 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
94720 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94721 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94722 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94723 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94724 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94725 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94726 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
94727 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94728 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94729 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
94730 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94731 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94732 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94733 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94734 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94735 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94736 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94737 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94738 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94739 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94740 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94741 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
94742 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94743 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94744 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94745 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94746 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94747 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94748 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94749 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94750 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94751 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94752 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94753 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94754 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
94755 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94756 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94757 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94758 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94759 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94760 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
94761 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94762 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94763 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
94764 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94765 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94766 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94767 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
94768 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
94769 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94770 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
94771 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94772 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
94773 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94774 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94775 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94776 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
94777 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94778 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
94779 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94780 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94781 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94782 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94783 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94784 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94785 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94786 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94787 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94788 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94789 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
94790 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94791 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94792 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94793 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
94794 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94795 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94796 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94797 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
94798 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
94799 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94800 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904280