راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 94901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94901 منصوره واحداحمدیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94902 سیده زینب واحدالعین 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94903 زهرا واحدانی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94904 سعیده واحدثانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94905 بهجت واحدخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94906 الهام واحدنژادلطف آبادی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94907 ابوالفضل واحدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94908 احسان واحدی 1369 مهندسي مهندسی عمران
94909 انیس واحدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
94910 جوادرضا واحدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94911 جوادرضا واحدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
94912 حامد واحدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94913 حبیب واحدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94914 حسین واحدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94915 راضیه واحدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94916 زینت واحدی 1375 علوم رياضي آمار
94917 سارا واحدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
94918 سارا واحدی 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
94919 سعید واحدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94920 سعید واحدی 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
94921 سلیم واحدی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94922 سیدحسین واحدی 1353 علوم رياضي ریاضی
94923 شراره واحدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
94924 غلام حسین واحدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94925 فاطمه واحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94926 فاطمه واحدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94927 فرشته واحدی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94928 فرید واحدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
94929 فرید واحدی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
94930 محمد واحدی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94931 محمدحسین واحدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94932 محمدرضا واحدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94933 مریم واحدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
94934 مصطفی واحدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94935 معصومه واحدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
94936 منیره واحدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
94937 میلاد واحدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94938 نازنین السادات واحدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
94939 نفیسه واحدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94940 نفیسه واحدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94941 نفیسه واحدی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
94942 وحیده واحدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94943 وحیده السادات واحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94944 وحیده سادات واحدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
94945 هدی واحدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
94946 اکرم واحدی عباسیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94947 الهه واحدی بی نیاز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94948 محدثه واحدی جعفرآباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض
94949 محدثه واحدی جعفرآباد 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
94950 زهرا واحدی جو 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
94951 فائزه واحدی جو 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
94952 فریده واحدی جو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94953 مهدی واحدی جو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94954 وحید واحدی جو 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
94955 کامران واحدی حاجی آباد حاجی ابراهیمی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94956 مریم واحدی حاجی اباد 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
94957 سیده مریم واحدی حسنیان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94958 نوید واحدی حیدریان 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94959 سیدمحمدمهدی واحدی خیرآبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94960 فائزه واحدی درمیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
94961 محمدابراهیم واحدی درمیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94962 فرشته واحدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94963 محمدعلی واحدی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94964 حامد واحدی طبس 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94965 حامد واحدی طبس 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
94966 داود واحدی فخرآباد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
94967 داود واحدی فخرآباد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
94968 داوود واحدی فخرآباد 1382 علوم پايه فیزیک
94969 زهرا واحدی فخرآباد 1382 علوم پايه فیزیک
94970 امیر واحدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94971 مسعود واحدی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94972 مهدی واحدی فر 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94973 مهدی واحدی فر 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
94974 علی واحدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94975 فاطمه واحدی کبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94976 فاطمه واحدی کبیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94977 علیرضا واحدی نعمانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94978 احمد واحدیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94979 افسانه واحدیان 1374 علوم رياضي آمار
94980 شهرزاد واحدیان 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
94981 نسرین واحدیان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94982 منصوره واحدیان درگاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94983 تکتم واحدیان صداقت 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94984 زینب واحدیان صداقت 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
94985 فاطمه واحدیان صداقت 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94986 رضا واحدیان عظیمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94987 مریم واحدیان عظیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94988 عباس واحدیان غفاری 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94989 انیس وارانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94990 سیدرضا واردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94991 مهرداد واردی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
94992 بهنام وارسته 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94993 فهیمه وارسته 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94994 مسعود وارسته 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
94995 فرامرز وارسته اکبرپور 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94996 فرشاد وارسته اکبرپور 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94997 فریال وارسته اکبرپور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94998 سعیده وارسته الهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94999 خسرو وارسته بدری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95000 سودابه وارسته بدری 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457583