راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 95401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95401 محمدعلی وکیلیان زند 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95402 ندا وکیلیان زند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95403 محمد رضا ولائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
95404 الهه ولایتی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
95405 روح اله ولایتی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95406 علی اکبر ولایتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95407 محسن ولایتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95408 نسرین ولایتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95409 فاطمه ولایتی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95410 محبوبه ولایتی باغداری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95411 مژگان ولایتی باغداری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
95412 حیدرعلی ولایتی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
95413 جواد ولایتی حقیقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95414 مریم ولایتی عسکری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95415 حسین ولایتی مانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95416 ازیتا ولایتی مقدم 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95417 الهه ولایتی مقدم 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
95418 احسان ولایتی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95419 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95420 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95421 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95422 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95423 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
95424 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95425 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
95426 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95427 الهام ولوی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95428 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
95429 حسن ولی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95430 رشید ولی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95431 محمدجواد ولی داد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95432 حمیدرضا ولی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
95433 عصمت ولی زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95434 محرم ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95435 مرتضی ولی آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
95436 راضیه ولی اصیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
95437 المار ولی اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95438 ربابه ولی افتری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95439 زهرا ولی اللهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
95440 رضا ولی اله پور موزیرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
95441 رضا ولی اله پور موزیرجی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
95442 احسان ولی الهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95443 احسان ولی الهی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
95444 ارش ولی الهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
95445 سمانه ولی الهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95446 مجتبی ولی الهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95447 میترا ولی الهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95448 سعیده ولی بکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95449 آرزو ولی بیگی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
95450 فاطمه ولی پناه فیروزجائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95451 حسین ولی پور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95452 رضا ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95453 علی ولی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95454 علی اصغر ولی پور 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95455 محمد ولی پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95456 مریم ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95457 مریم ولی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95458 میثم ولی پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95459 ناصر ولی پور مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
95460 حسین ولی پور مقدم 1387 علوم رياضي آمار
95461 معصومه ولی پورارمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
95462 شهناز ولی پورتوپکانلو 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
95463 غلامحسین ولی پورچوکانلو 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95464 نسیم ولی پورخنکداری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95465 کریم ولی پورده برافتاب 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95466 محمدرضا ولی پورقاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95467 ناصر ولی پورمطلق 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
95468 هاشم ولی پورمطلق 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95469 حسین ولی پورمقدم 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
95470 کبری ولی خانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95471 حسن ولی داد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95472 مهدی ولی دادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95473 فاطمه ولی زا ده کاخکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95474 احمد ولی زادگان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95475 اسماء ولی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95476 امید ولی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95477 امین ولی زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95478 امین ولی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
95479 انسیه ولی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95480 انسیه ولی زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95481 بردیا ولی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95482 بهنام ولی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95483 پروین ولی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95484 پویا ولی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95485 پویا ولی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95486 حسین ولی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95487 حسین ولی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
95488 حمیدرضا ولی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95489 خدیجه ولی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
95490 رضا ولی زاده 1372 علوم رياضي آمار
95491 رضا ولی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95492 رقیه ولی زاده 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
95493 زهرا ولی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95494 سحر ولی زاده 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95495 سهیل ولی زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95496 عباس ولی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95497 عباس ولی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95498 عباس ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95499 علی ولی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95500 علی اصغر ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772348