راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 95501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95501 مهدی نوروزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95502 مهدیه نوروزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95503 مهرداد نوروزی 1374 علوم رياضي ریاضی
95504 مهری نوروزی 1372 علوم رياضي ریاضی
95505 مهناز نوروزی 1388 علوم رياضي آمار
95506 مینا نوروزی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95507 ناصر نوروزی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95508 ناهید نوروزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95509 ناهید نوروزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95510 ناهید نوروزی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور)
95511 ندا نوروزی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
95512 نرجس نوروزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95513 نغمه نوروزی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
95514 نفیسه نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95515 نفیسه نوروزی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
95516 نوروز نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95517 نوید نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
95518 ولی اله نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95519 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
95520 مریم نوروزی خلیلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
95521 مریم نوروزی لیافوئی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95522 محمد نوروزی ابدال آبادی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
95523 محمد نوروزی ابدال ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95524 جلیل نوروزی اریان 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
95525 بتول نوروزی ازغندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95526 کامبیز نوروزی ازغندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95527 احسان نوروزی اصل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95528 فاطمه نوروزی امسال 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
95529 زهرا نوروزی بامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95530 علی اصغر نوروزی بامی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95531 هادی نوروزی بامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95532 یوسف نوروزی بنکده 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95533 ستاره نوروزی تربتی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95534 محمدعلی نوروزی تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95535 حدیثه نوروزی توزانلو 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95536 حمیدرضا نوروزی توزانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95537 رضا نوروزی جیرنده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95538 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95539 فاطمه نوروزی خادر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95540 مریم نوروزی خشت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
95541 اکبر نوروزی خلیلی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
95542 حمید نوروزی داینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
95543 فرشاد نوروزی درازکلا 1373 علوم پايه فیزیک
95544 شهربانو نوروزی درازکلایی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95545 مهرنوش نوروزی راد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
95546 مهرنوش نوروزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
95547 حسینعلی نوروزی رزگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95548 محمد نوروزی رزگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95549 فاطمه نوروزی رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
95550 جواد نوروزی رشوانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95551 فرشته نوروزی روشناوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
95552 فرشید نوروزی روشناوند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95553 فرشید نوروزی روشناوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95554 رضا نوروزی زاده دزفولی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95555 فائزه نوروزی سده 1376 دامپزشكي دامپزشکی
95556 مهدی نوروزی سده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95557 نازنین نوروزی شاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95558 نازنین نوروزی شاد 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95559 فهیمه نوروزی شادمهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95560 عطیه نوروزی شاندیز 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95561 محسن نوروزی شرفدارکلائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95562 ابوالفضل نوروزی شیرغان 1375 علوم پايه زمین شناسی
95563 لیلا نوروزی شیرغان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
95564 داود نوروزی صحرایی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
95565 معصومه نوروزی علمداری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95566 اصغر نوروزی علی اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95567 حسین نوروزی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95568 اعظم نوروزی غصبی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95569 سّمیه نوروزی غضبی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95570 سّمیه نوروزی غضبی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95571 حسین نوروزی فخرآباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95572 رضا نوروزی فخرآباد 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95573 هادی نوروزی فخرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
95574 رسول نوروزی فخراباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95575 مطهره نوروزی فخراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95576 مریم نوروزی فخرداود 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95577 حمیدرضا نوروزی قصرالدشتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95578 حمیده نوروزی قلعه جوقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
95579 سمیه نوروزی قلعه صفا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95580 سمیه نوروزی قلعه صفا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
95581 علی اصغر نوروزی کاریز کهندل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
95582 شادی نوروزی کزکوه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
95583 طاهره نوروزی کوه سفیدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95584 معصومه نوروزی گبرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95585 سیروس نوروزی لیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95586 مجید نوروزی مداح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
95587 مصطفی نوروزی مداح 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95588 زهره نوروزی مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
95589 مریم نوروزی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95590 حسن نوروزی مقدم تاج الدین 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95591 مریم نوروزی نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95592 مهران نوروزی نژاد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95593 نجمه نوروزی نژادیزد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95594 مریم نوروزی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95595 یاسمن نوروزی نیک 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95596 یاسمن نوروزی نیک 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
95597 حسن نوروزی همت ابادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95598 فاطمه نوروزی یدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95599 آتوسا نوروزیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201751