راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 95701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95701 جلال نوری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
95702 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
95703 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95704 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95705 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95706 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
95707 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
95708 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95709 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95710 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
95711 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95712 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95713 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
95714 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95715 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
95716 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95717 داود نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
95718 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
95719 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
95720 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
95721 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95722 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95723 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95724 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95725 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95726 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95727 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
95728 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
95729 زهرا نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95730 زهرا نوری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
95731 زهرا نوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95732 زهرا نوری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95733 زهرا نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
95734 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
95735 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
95736 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95737 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95738 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
95739 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95740 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
95741 سمیرا نوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
95742 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95743 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95744 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95745 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95746 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95747 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
95748 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95749 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95750 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95751 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95752 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95753 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
95754 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
95755 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95756 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95757 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95758 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95759 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95760 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
95761 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95762 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95763 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
95764 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95765 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95766 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95767 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95768 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
95769 فرزانه نوری 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95770 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
95771 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95772 کامران نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
95773 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95774 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95775 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
95776 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95777 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
95778 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95779 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95780 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95781 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95782 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95783 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95784 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95785 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
95786 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار
95787 مرتضی نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95788 مرضیه نوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95789 مرضیه نوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95790 مریم نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95791 مریم نوری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
95792 مریم نوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
95793 مریم نوری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
95794 مصطفی نوری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95795 مصطفی نوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95796 معصومه نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95797 مقداد نوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95798 ملیحه نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95799 ملیحه نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95800 منیژه نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226531