راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 95801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95801 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
95802 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
95803 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95804 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95805 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
95806 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95807 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
95808 سمیرا نوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
95809 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95810 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95811 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95812 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95813 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95814 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
95815 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95816 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95817 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95818 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95819 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95820 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
95821 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
95822 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95823 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95824 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95825 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95826 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95827 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
95828 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95829 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95830 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
95831 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95832 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95833 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95834 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95835 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
95836 فرزانه نوری 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95837 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
95838 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95839 کامران نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
95840 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95841 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95842 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
95843 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95844 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
95845 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95846 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95847 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95848 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95849 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95850 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95851 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95852 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
95853 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار
95854 مرتضی نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95855 مرضیه نوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95856 مرضیه نوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95857 مریم نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95858 مریم نوری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
95859 مریم نوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
95860 مریم نوری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
95861 مصطفی نوری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95862 مصطفی نوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95863 معصومه نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95864 مقداد نوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95865 ملیحه نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95866 ملیحه نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95867 منیژه نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
95868 مهدی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95869 مهری نوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95870 مهسا نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
95871 مهوش نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95872 ناصر نوری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95873 نجمه نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95874 نجمه نوری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
95875 ندا نوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95876 نرگس نوری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95877 نرگس نوری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
95878 نسرین نوری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95879 نسرین نوری 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
95880 نصراله نوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95881 نفیسه نوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95882 نفیسه نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
95883 نورالدین نوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95884 نوشین نوری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
95885 وجیهه نوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95886 هاجر نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95887 هادی نوری 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95888 هانیه نوری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
95889 هایده نوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95890 یاشار نوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
95891 یحیی نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95892 یونس نوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95893 حسین نوری امامزاده 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
95894 مریم نوری بایگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95895 حلیمه نوری برآباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95896 محمدحسن نوری ابوذری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95897 مهدی نوری ابوذری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95898 مهدی نوری ابوذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
95899 فاطمه نوری ازغد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
95900 محمدهادی نوری اسکندری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249594