راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 95801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95801 هما هندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95802 پیمان هندی آزاد 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95803 محمدرضا هنر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95804 حسین هنرآموز 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95805 ابراهیم هنربخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
95806 امین هنربخش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95807 حسین هنربخش 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95808 صالحه هنربخش 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
95809 محمدعلی هنربخش 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95810 محمدمهدی هنربخش 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
95811 مسعود هنربخش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95812 فاطمه هنرپیشه تعلق 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95813 ابراهیم هنرپیشه لقلق 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95814 هاشم هنرحدادان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
95815 هاشم هنرحدادان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
95816 علی هنردان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95817 محمدرضا هنردوست 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95818 مرضیه هنرسازان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95819 آتوسا هنرمند 1388 علوم پايه زمین شناسی
95820 آتوسا هنرمند 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
95821 آرش هنرمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
95822 ازاده هنرمند 1384 علوم رياضي ریاضی محض
95823 امیر هنرمند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
95824 جواد هنرمند 1370 علوم پايه زمین شناسی
95825 رویا هنرمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95826 زهرا هنرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
95827 ضحی هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95828 طاهره هنرمند 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95829 عاطفه هنرمند 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
95830 عطیه هنرمند 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95831 فرزانه هنرمند 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95832 کوروش هنرمند 1373 دامپزشكي دامپزشکی
95833 مجتبی هنرمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95834 محمد هنرمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
95835 محمد هنرمند 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
95836 مریم هنرمند 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
95837 مریم هنرمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95838 نسترن هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95839 وحید هنرمند تلگرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95840 سحر هنرمند شاذیله 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95841 سیامک هنرمند شاذیله 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95842 حسینعلی هنرمندخاکستر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95843 مریم هنرمندرحیم اباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95844 فاطمه هنرمندشاذیله ئی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95845 اکرم هنرمندشازیکه ای 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95846 فاطمه هنرمندشازیله ئی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
95847 مریم هنرمندکلات 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95848 فاطمه هنرمندگل بته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95849 منصوره هنرمندی شاندیز 1380 علوم رياضي ریاضی محض
95850 یعقوب هنرمندی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
95851 نیلوفر هنرمندی علمداری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95852 الهام هنرور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95853 زیبا هنرور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95854 سعیده هنرور 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95855 شکریه هنرور 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
95856 فرزانه هنرور 1354 علوم پايه شیمی
95857 محمّد هنرور 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95858 مریم هنرور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95859 مسعود هنرور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95860 مهناز هنرور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
95861 حسین هنرور پرسنائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95862 بهنوش هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
95863 مهدی هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
95864 الهام هنرور فرد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95865 زهرا هنرور قره داش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95866 ساناز هنرور قره داش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
95867 زهرا هنروراسدالهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95868 غلامرضا هنرورترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95869 رقیه هنرورتقوائی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95870 علی رضا هنرورچشمه خنک 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95871 نجمه هنرورحسن اباد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
95872 محمد هنرورحسن ابادی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95873 سیده سارا هنرورخوشدل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95874 بهنوش هنرورصدیقیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95875 فاطمه هنرورصدیقیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95876 منیره هنرورصدیقیان 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95877 نازنین هنرورصدیقیان 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
95878 علی رضا هنرورطاهری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95879 الهه هنرورعلیجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95880 محمدامین هنرورعلیجانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95881 الهام هنرورقیصری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
95882 الهام هنرورقیصری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95883 محسن هنرورقیطان باف 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95884 مجتبی هنروری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
95885 بهاره هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95886 تکتم هنری 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
95887 تکتم هنری 1383 علوم رياضي ریاضی محض
95888 رؤیا هنری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
95889 زینب هنری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95890 سیاوش هنری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95891 سیاوش هنری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
95892 علی هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
95893 محمد هنری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95894 محمد هنری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
95895 مطهره هنری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
95896 نرجس هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
95897 وستا هنری 1381 علوم پايه فیزیک
95898 مریم هنری ترشیزی 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
95899 نجمه هنری کافی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95900 طاهره هنری کلاته 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680253