راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 9601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9601 میترا امینی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
9602 میثاق امینی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
9603 نادیه امینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9604 ناهید امینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
9605 ناهید امینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
9606 نسرین امینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
9607 وحید امینی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
9608 هادی امینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
9609 یارمحمد امینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9610 زهرا امینی ادیب 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
9611 طیبه امینی اشکوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
9612 آسیه امینی اقایه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
9613 علی امینی بیدختی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
9614 علی محمد امینی بیدختی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
9615 علی اصغر امینی پزوه 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9616 علی اصغر امینی پزوه 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9617 حامد امینی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
9618 حسن امینی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
9619 سیدمحسن امینی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9620 مریم امینی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
9621 مصطفی امینی پور 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
9622 ملیحه امینی پور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9623 کیمیا امینی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9624 سّمیه امینی خانیکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
9625 افسانه امینی خواه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
9626 مهدی امینی خواه 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
9627 محمد امینی دهک 1371 علوم رياضي آمار
9628 محمد امینی دهک 1374 علوم رياضي آمار
9629 علیرضا امینی راد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9630 فائزه امینی راد 1383 علوم پايه فیزیک
9631 محمدرضا امینی راد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
9632 جواد امینی زاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
9633 سعید امینی زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9634 سعید امینی زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9635 علی امینی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9636 معصومه امینی زاده 1380 علوم رياضي آمار
9637 منصور امینی زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
9638 محمدرضا امینی زاده بزنجانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
9639 محمد امینی زاده فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
9640 سپیده امینی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9641 عصمت امینی زهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
9642 مصطفی امینی زهان 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9643 محمد امینی سجزئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
9644 صغرا امینی شیرخانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
9645 محسن امینی صالحی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9646 هاشم امینی طوسی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9647 بی بی فاطمه امینی طوفال 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
9648 سیدجلال امینی طوفال 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
9649 مریم امینی فارسی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9650 حسن امینی فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9651 صنم امینی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9652 معصومه امینی فر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9653 مرتضی امینی فراوقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9654 فائقه امینی فرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9655 محمدانوش امینی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
9656 محمدحسین امینی فرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
9657 محمدحسین امینی فرد 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
9658 جبار امینی کک ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9659 علی امینی گازار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
9660 سیده مهسا امینی محمدیه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
9661 توران امینی محمودابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9662 حسین امینی مشهدی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
9663 سمانه امینی مشهدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9664 فاطمه امینی مشهدی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
9665 محمد علی امینی مشهدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
9666 زهرا امینی مصطفی آبادی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
9667 اشرف امینی مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9668 الهام امینی مقدم 1388 علوم رياضي آمار
9669 بهاره امینی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9670 سیده زهرا امینی مقدم 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
9671 مریم امینی مینابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9672 حسین امینی نجفی 1373 علوم رياضي ریاضی
9673 مهدی امینی نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
9674 مریم امینی نسب 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9675 فرزانه امینی نغندر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9676 مهدی امینی نغندر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
9677 نرگس امینی نغندر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9678 علیرضا امینی نقندر 1356 علوم رياضي آمار
9679 غلامرضا امینی نقندر 1362 علوم رياضي آمار
9680 مژگان امینی نیا 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
9681 احسان امینی یزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
9682 علی امینی یزدی 1363 مهندسي عمران روستايي
9683 فاطمه امینی یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
9684 آناهیتا امینیان 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
9685 ابراهیم امینیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
9686 ابوالفضل امینیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
9687 ازاده امینیان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9688 اعظم امینیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
9689 افسانه امینیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9690 افسانه امینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
9691 اکرم امینیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
9692 امید امینیان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
9693 تکتم امینیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
9694 جواد امینیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
9695 حسین امینیان 1374 علوم رياضي آمار
9696 شهرزاد امینیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
9697 طیبه امینیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
9698 علی اکبر امینیان 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
9699 علی رضا امینیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
9700 علیرضا امینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517682