راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 33 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 96101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96101 احمد یارمیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96102 ایمان یارنژادسهل آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
96103 اسکندر یارنسب 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
96104 بهناز یاری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
96105 بهناز یاری 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
96106 تکتم یاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
96107 حمیده یاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
96108 رضا یاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
96109 شیما یاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96110 شیما یاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96111 شیوا یاری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
96112 غلامرضا یاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96113 فاطمه یاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96114 فریبا یاری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
96115 فریدون یاری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
96116 مجتبی یاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
96117 محمد یاری 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
96118 مهناز یاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96119 نجمه یاری بازه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96120 محمدحسین یاری بخت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
96121 بیژن یاری زعفران 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96122 علی اصغر یاری فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96123 محسن یاری قره باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96124 سینا یاری کرین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96125 عاطفه یاری مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
96126 علیرضا یاری مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96127 آرزو یازرلو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96128 آرزو یازرلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
96129 آرزو یازرلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
96130 ازیتا یازرلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96131 فروه یازرلو 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
96132 محمد یازرلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96133 محمدباقر یازرلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
96134 محمدعلی یازرلو 1372 علوم پايه زمین شناسی
96135 مریم یازرلو 1387 دامپزشكي دامپزشکی
96136 ابوالفضل یاسائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96137 بیژن یاسائی 1372 علوم پايه فیزیک
96138 حسین یاسائی سکه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
96139 سلیمه یاسائی سکه 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
96140 سلیمه یاسائی سکه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
96141 غلامرضا یاسائی مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
96142 نیما یاسایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96143 سلیمه یاسایی سکه 1380 علوم رياضي آمار
96144 هانیه یاسری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96145 یوسف یاسری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96146 نرگس یاسریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96147 سمانه یاسمنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
96148 سمانه یاسمنی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
96149 تکتم یاسمنی فریمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96150 مهین یاسمنی فاروجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96151 محبوبه یاسمنی فریمان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96152 اعظم یاسمنی فریمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96153 الهام یاسمنی فریمانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
96154 الهام یاسمنی فریمانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
96155 محبوبه یاسمنی فریمانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96156 محبوبه یاسمنی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96157 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96158 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96159 ملیحه یاسمنی فریمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96160 مهدی یاسمنی فریمانی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96161 ناهید یاسمنی فریمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96162 ناهید یاسمنی فریمانی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
96163 سایه یاسمنی ماسوله 1392 مهندسي مهندسی شیمی
96164 صغری یاسمنی ماسوله 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
96165 ایوب یاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
96166 سلیم یاسمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96167 علی اکبر یاسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96168 علی اکبر یاسی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96169 محمدمهدی یاسین الخفاجی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96170 سیدعلی یاسینی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
96171 شعله یاسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96172 شعله یاسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96173 نوری یاسینی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96174 کمال یاعلی نجف ابادی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96175 راضیه یافائی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
96176 راضیه یافائی 1389
96177 مرضیه یافائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96178 عبداله یاقدی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
96179 سعید یاقوت 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
96180 رامین یاقوت کار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96181 زهرا یاقوتی 1365 علوم رياضي آمار
96182 سمیرا یاقوتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96183 سیده اکرم یاقوتی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
96184 سیده فاطمه یاقوتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
96185 علیرضا یاقوتی 1372 علوم رياضي آمار
96186 لیلا یاقوتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96187 محمدرضا یاقوتی نیت 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96188 مجید یاقوتی جعفر آباد 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96189 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96190 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96191 مجید یاقوتی جعفرآباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96192 محمدابراهیم یاقوتی خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96193 مریم یاقوتی خراسانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
96194 نجمه یاقوتی خراسانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96195 نجمه یاقوتی خراسانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96196 فرح یاقوتی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96197 جواد یاقوتی نیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96198 سیدمجتبی یاقوتی نیا 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96199 رمضان علی یاقوتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
96200 فاطمه یاقوتیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38681044