راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 96301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96301 زهره نیک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96302 وجیهه نیک 1391 علوم پايه فیزیک
96303 جعفر نیک اختر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96304 غلامرضا نیک اختر 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96305 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
96306 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96307 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96308 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96309 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96310 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
96311 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96312 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
96313 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96314 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
96315 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
96316 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
96317 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96318 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96319 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96320 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
96321 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96322 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96323 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
96324 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96325 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96326 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96327 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96328 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96329 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96330 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
96331 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96332 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96333 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
96334 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96335 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96336 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96337 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96338 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96339 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96340 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96341 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96342 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96343 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96344 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96345 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
96346 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96347 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96348 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96349 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96350 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96351 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96352 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96353 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96354 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96355 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96356 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96357 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96358 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
96359 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96360 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96361 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
96362 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96363 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96364 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
96365 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96366 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
96367 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96368 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96369 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96370 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96371 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
96372 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
96373 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96374 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
96375 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96376 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
96377 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96378 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96379 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96380 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
96381 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96382 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
96383 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96384 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96385 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
96386 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96387 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96388 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
96389 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96390 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
96391 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96392 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
96393 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
96394 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96395 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96396 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
96397 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
96398 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96399 مهدیه نیک بین 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
96400 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226515