راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 96401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96401 حیدرعلی ولایتی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
96402 جواد ولایتی حقیقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
96403 مریم ولایتی عسکری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96404 حسین ولایتی مانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96405 ازیتا ولایتی مقدم 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96406 الهه ولایتی مقدم 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
96407 احسان ولایتی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96408 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96409 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96410 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96411 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96412 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
96413 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96414 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
96415 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96416 الهام ولوی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
96417 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
96418 حسن ولی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96419 رشید ولی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
96420 محمدجواد ولی داد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96421 حمیدرضا ولی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
96422 عصمت ولی زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96423 محرم ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
96424 مرتضی ولی آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
96425 راضیه ولی اصیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
96426 المار ولی اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96427 ربابه ولی افتری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96428 زهرا ولی اللهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
96429 رضا ولی اله پور موزیرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
96430 رضا ولی اله پور موزیرجی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
96431 احسان ولی الهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96432 احسان ولی الهی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
96433 ارش ولی الهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
96434 سمانه ولی الهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96435 مجتبی ولی الهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96436 میترا ولی الهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96437 سعیده ولی بکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96438 آرزو ولی بیگی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
96439 فاطمه ولی پناه فیروزجائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96440 حسین ولی پور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96441 رضا ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96442 علی ولی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96443 علی اصغر ولی پور 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96444 محمد ولی پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96445 مریم ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96446 مریم ولی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96447 میثم ولی پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96448 ناصر ولی پور مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
96449 حسین ولی پور مقدم 1387 علوم رياضي آمار
96450 معصومه ولی پورارمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
96451 شهناز ولی پورتوپکانلو 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
96452 غلامحسین ولی پورچوکانلو 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
96453 نسیم ولی پورخنکداری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96454 کریم ولی پورده برافتاب 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96455 محمدرضا ولی پورقاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96456 ناصر ولی پورمطلق 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
96457 هاشم ولی پورمطلق 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96458 حسین ولی پورمقدم 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
96459 کبری ولی خانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96460 حسن ولی داد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96461 مهدی ولی دادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96462 فاطمه ولی زا ده کاخکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96463 احمد ولی زادگان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96464 اسماء ولی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96465 امید ولی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96466 امین ولی زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96467 امین ولی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
96468 انسیه ولی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96469 انسیه ولی زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96470 بردیا ولی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96471 بهنام ولی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
96472 پروین ولی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96473 پویا ولی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96474 پویا ولی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
96475 حسین ولی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96476 حسین ولی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
96477 حمیدرضا ولی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96478 خدیجه ولی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
96479 رضا ولی زاده 1372 علوم رياضي آمار
96480 رضا ولی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96481 رقیه ولی زاده 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
96482 زهرا ولی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96483 سحر ولی زاده 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
96484 سهیل ولی زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
96485 عباس ولی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96486 عباس ولی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96487 عباس ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96488 علی ولی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96489 علی اصغر ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96490 علی رضا ولی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96491 عیسی ولی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96492 فرزاد ولی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96493 فرزاد ولی زاده 1393 مهندسي مهندسی عمران
96494 فرزانه ولی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96495 فریبا ولی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
96496 قربان ولی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
96497 محرم ولی زاده 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
96498 محمد جواد ولی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96499 مریم ولی زاده 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96500 منور ولی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189351