راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 96601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96601 فاطمه یزدانیان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
96602 گلناز یزدانیان 1355 علوم پايه شیمی
96603 محسن یزدانیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96604 مریم یزدانیان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96605 موسی الرضا یزدانیان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
96606 موسی الرضا یزدانیان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
96607 علی یزدانیان مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96608 سیده مهدیه یزدانیان نظرآبادی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
96609 تکتم یزدانیان نظرابادی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96610 فاطمه یزدپور 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
96611 مهران یزدزاد 1374 علوم پايه زمین شناسی
96612 مریم یزدفاضلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96613 ابراهیم یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
96614 احمد یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96615 اعظم یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
96616 الهه یزدی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
96617 جعفر یزدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96618 حسین یزدی 1381 علوم پايه فیزیک
96619 رجب علی یزدی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96620 رجبعلی یزدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
96621 زینب یزدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96622 سارا یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96623 ساره یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96624 سمیه یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
96625 علی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
96626 غلامرضا یزدی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
96627 غلامرضا یزدی 1369 علوم پايه فیزیک
96628 غلامرضا یزدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96629 غلامرضا یزدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96630 فاطمه یزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
96631 فرزانه یزدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96632 لیدا یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96633 لیلا یزدی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
96634 مجید یزدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
96635 مجید یزدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
96636 محبوبه یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
96637 محبوبه یزدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
96638 محمد یزدی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96639 محمدحسین یزدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96640 مریم یزدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
96641 مژگان یزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96642 مژگان یزدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
96643 مصطفی یزدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96644 مهدی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
96645 مهناز یزدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96646 ناهید یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
96647 جلال یزدی نژاد 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
96648 لیلا یزدی آغ چشمه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96649 عماد یزدی پناه 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
96650 فرزاد یزدی پناه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96651 عباس یزدی پور 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
96652 اعظم یزدی ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96653 شهاب یزدی زاده راوری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96654 شهاب یزدی زاده راوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
96655 مریم یزدی زاده راوری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
96656 رضا یزدی شاندیز 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96657 زهرا یزدی فرگی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96658 محمود یزدی قلی آباد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
96659 اشرف یزدی مقدم 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96660 جواد یزدی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
96661 محسن یزدی مقدم 1367 علوم پايه زمین شناسی
96662 محسن یزدی مقدم 1371 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
96663 مریم یزدی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96664 مهنوش یزدی مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
96665 مسعود یزدی ممقانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
96666 جلال یزدی نژاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96667 مریم یزدی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96668 مریم یزدی نژاد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
96669 اکرم یزدی نژادجمال 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96670 سهیلا یزدی یحیی آبادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
96671 علیرضا یزدیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
96672 کیان یزدیان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96673 سوسن یزدیانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96674 حکیمه یزدیزاده راوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96675 احسان یساری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96676 الهام یساری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
96677 پیمان یساری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
96678 پیمان یساری 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
96679 رفعت یساری 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96680 طلعت یساری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
96681 مهناز یساری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
96682 اعظم یساقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96683 مجید یساقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
96684 محمدحسین یساقی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96685 هانیه یساول 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96686 بهشید یساولی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
96687 بهناز یساولی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96688 محمدجواد یعسربی 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96689 سیدمهدی یعسوبی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
96690 آمنه یعقو بخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96691 حسن یعقوب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96692 افسانه یعقوب پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96693 محدثه یعقوب پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96694 محمود یعقوب پور 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96695 رویا یعقوب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96696 مهدی یعقوب زاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96697 میراسلام یعقوب زاده 1366 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
96698 ابوالفضل یعقوب زاده شادمهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96699 الهام یعقوب پور 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
96700 فریبا یعقوب پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680218