راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 97601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97601 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97602 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
97603 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
97604 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97605 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97606 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97607 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97608 سلمان وطن دوست 1396 الهيات شهيد مطهري ادیان و عرفان (آموزش محور)
97609 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
97610 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97611 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
97612 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97613 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97614 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
97615 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97616 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
97617 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
97618 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
97619 مهرداد وطن دوست 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97620 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
97621 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97622 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97623 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97624 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97625 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97626 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97627 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97628 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
97629 احد وطن دوست نامانلو 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
97630 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97631 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
97632 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97633 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97634 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
97635 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97636 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97637 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97638 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97639 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97640 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
97641 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
97642 حمید وطنی 1358 علوم رياضي ریاضی
97643 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97644 محمدمهدی وطنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97645 جمیله وطنیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97646 آرش وظایفی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97647 امیر وظایفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
97648 مریم وظیفه پرست ال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97649 آمنه وظیفه دارمحسن آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97650 مریم وظیفه دارمحسن ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97651 محبوبه وظیفه داریزد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
97652 آرزو وظیفه دان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97653 امید وظیفه دان 1371 كشاورزى زراعت
97654 تبسم وظیفه دان 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97655 ترنم وظیفه دان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97656 زهرا وظیفه دان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97657 سیدابوطالب وظیفه دان 1349 علوم پايه شیمی
97658 سیده ایما وظیفه دان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97659 صادق وظیفه دان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97660 علی وظیفه دان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
97661 فرشته وظیفه دان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97662 محدثه وظیفه دان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97663 محسن وظیفه دان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97664 مهناز وظیفه دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97665 علی وظیفه دوست 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97666 مجید وظیفه دوست 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97667 مجید وظیفه دوست 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97668 محسن وظیفه دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97669 محمود وظیفه دوست خلج 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97670 مریم وظیفه دوست خلج 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
97671 مینو وظیفه دوست نظامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
97672 جواد وظیفه شناس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97673 رقیه وظیفه شناس 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
97674 ساناز وظیفه شناس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97675 فاطمه وظیفه شناس 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
97676 محمدرضا وظیفه شناس 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97677 محمّد وظیفه شناس درمیان 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
97678 زکیّه وظیفه مندرودپشتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97679 قاسم وظیفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97680 تکتم وفا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
97681 تکتم السادات وفا 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
97682 تکتم سادات وفا 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
97683 رضا وفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97684 فرنوش وفا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97685 اعظم وفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97686 اعظم وفائی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
97687 الهام وفائی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
97688 بهاره سادات وفائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97689 بهناز وفائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97690 پریسا وفائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97691 پیمان وفائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97692 رضا وفائی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97693 سارا وفائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97694 سیده ستاره وفائی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
97695 علی اکبر وفائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97696 علیجان وفائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97697 علیرضا وفائی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
97698 غلامحسین وفائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97699 فاطمه وفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249266