راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 97801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97801 محمدحسن یاوری 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97802 محمدعلی یاوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97803 محمود یاوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97804 مرتضی یاوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97805 مرجان یاوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97806 مریم یاوری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97807 مهدی یاوری 1373 علوم رياضي آمار
97808 مهدی یاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
97809 مهسا یاوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
97810 هادی یاوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97811 حامد یاوری زاده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
97812 زهرا یاوری برکل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97813 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97814 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97815 عباس یاوری زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
97816 میثم یاوری شعار 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
97817 مهدیه یاوری فارمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97818 آرش یاوری فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
97819 لیلی یاوری فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
97820 مسعود یاوری فروشانی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97821 احمد یاوری کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97822 احمد یاوری کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
97823 فهیمه یاوری کاریزکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97824 اشرف یاوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97825 حسین یاوری مهربانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97826 حسین یاوری مهربانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
97827 منیره یاوری نسب 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97828 شیما یاهو طرقبه 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
97829 حمید یپرم رشخواری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97830 احسان یثربی نائینی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97831 احمد یحیائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
97832 حسینعلی یحیائی 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97833 حمید یحیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
97834 رجبعلی یحیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97835 زینب یحیائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97836 سعید یحیائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97837 سعیده یحیائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97838 سیدغلامرضا یحیائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97839 عفت یحیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97840 غلام مهدی یحیائی 1373 علوم رياضي آمار
97841 فاطمه یحیائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97842 مریم یحیائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97843 نائمه یحیائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
97844 داود یحیایی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97845 سیدمحمد یحیایی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
97846 محمود یحیایی 1375 علوم رياضي آمار
97847 افسانه یحیایی ازغندی 1385 علوم رياضي آمار
97848 فرزانه یحیایی سنگانی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97849 بنفشه یحیوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
97850 حسین یحیوی کوچکسرائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
97851 زینب یحیوی نسب شهربابک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
97852 وصال یحیی شیبانی 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
97853 بهناز یحیی آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97854 علی یحیی آبادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97855 امین یحیی ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97856 نفیسه یحیی ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97857 ابوذر یحیی پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
97858 صدیقه یحیی پور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97859 آسیه یحیی زاده 1355 علوم پايه شیمی
97860 سمیه یحیی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
97861 سیدجواد یحیی زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97862 مریم یحیی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97863 سلیمان یحیی زاده جلودار 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
97864 عباس یحیی زاده خبیصی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
97865 صدیقه یحیی زاده دوین 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97866 مجتبی یحیی زاده طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
97867 مجتبی یحیی زاده طرقی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
97868 فخرالسادات یحیی زاده فیروزابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97869 نجمه یحیی زاده گوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97870 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97871 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97872 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
97873 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
97874 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
97875 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97876 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
97877 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
97878 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97879 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97880 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97881 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
97882 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97883 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97884 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97885 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
97886 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97887 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97888 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97889 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97890 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97891 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
97892 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97893 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97894 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97895 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97896 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97897 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97898 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491963