راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 98001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98001 علی یگانه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98002 علی یگانه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
98003 محبوبه یگانه 1374 علوم پايه فیزیک
98004 محبوبه یگانه 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98005 مسیح یگانه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
98006 منصوره یگانه 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98007 موسی الرضا یگانه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98008 مینا یگانه 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98009 نوید یگانه 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
98010 سلماز یگانه مهر 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
98011 حسن یگانه بدرآبادی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
98012 معصومه یگانه بزایه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
98013 امیر یگانه خاکسار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98014 رضا یگانه خاکسار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98015 محمد یگانه خراسانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
98016 مهرناز یگانه خراسانی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
98017 سمیرا یگانه زاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98018 سمیرا یگانه زاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
98019 سمیرا یگانه زاد 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
98020 غلامحسن یگانه سلمان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98021 وحید یگانه سلمان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98022 امین یگانه فر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98023 مرضیه یگانه فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
98024 حسین یگانه کاشانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98025 زهرا یگانه لاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98026 بهنام یل 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98027 فاطمه یل 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98028 تکتم یل پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98029 حسن یل پور 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
98030 سمانه یل پور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
98031 علی یل پور 1369 مهندسي مهندسی عمران
98032 فاطمه یل پور 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98033 محمدجواد یل پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98034 مریم یل پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98035 مهدی یل پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98036 ملیحه یل درمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
98037 علی اصغر یلا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98038 مریم یلداگرد 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98039 مریم یلداگرد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
98040 آق اویلی یلقی 1354 كشاورزى دامپروری
98041 رحمان یلمه 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
98042 محمود یلمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
98043 فاطمه یلی اینچه سابلاغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98044 محمدکریم یمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98045 امیر یمنی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98046 موسی یمین فیروز 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98047 موسی یمین فیروز 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
98048 احسان یمینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98049 مهدی یمینی حکمت 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98050 احمد یمینی کلکناری 1371 علوم پايه زمین شناسی
98051 داریوش یوحائی 1365 كشاورزى دامپروری
98052 مهناز یوحنایی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98053 افشین یوردخانی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98054 زهرا یوزباشی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98055 محمدحسین یوزباشی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98056 احمدرضا یوزباشی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98057 زهرا یوزباشی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98058 جوادکاظم حسین یوسف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98059 علی یوسف 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98060 کرار عباس یوسف 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98061 حجت اله یوسف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98062 سوریه یوسف ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98063 محسن یوسف الهی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98064 کامله یوسف پناه 1380 هنر نيشابور نقاشی
98065 رضا یوسف پور 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98066 علیرضا یوسف پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98067 غلامرضا یوسف پور 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98068 فاطمه یوسف پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98069 مرتضی یوسف پور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98070 قدیر یوسف پوراوندری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98071 اصغر یوسف پورفدافن 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98072 محمد یوسف پورکلاته 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98073 آزاده یوسف زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98074 احمدرضا یوسف زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98075 حمیدرضا یوسف زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98076 فاطمه یوسف زاده 1378 علوم رياضي آمار
98077 لیلی یوسف زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
98078 محمدرضا یوسف زاده 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98079 معصومه یوسف زاده 1376 علوم پايه فیزیک
98080 فضه یوسف زاده جعفرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98081 مریم یوسف زاده خانقاه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98082 ناصر یوسف زاده قطرویی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98083 حمیدرضا یوسف زاده قوچانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
98084 فاطمه یوسف زاده کاریزکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98085 کورش یوسف قدسی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98086 حسن یوسف نیا 1380 علوم پايه فیزیک
98087 رضا یوسف آبادی 1383 علوم پايه فیزیک
98088 ولی اله یوسف آبادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98089 محمد یوسف ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98090 انوشه یوسف بیگی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98091 آسیه یوسف پور 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98092 اعظم یوسف پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98093 افسانه یوسف پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98094 افسانه یوسف پور 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
98095 زهرا یوسف پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98096 شیما یوسف پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98097 علی یوسف پور 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
98098 مریم یوسف پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98099 هانیه یوسف پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98100 هلیا یوسف پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772217