راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 98001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98001 معصومه هاجری رونج 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
98002 غلامرضا هادقی بالین 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98003 آرش هادوی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
98004 حامد هادوی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
98005 حامد هادوی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
98006 حجت هادوی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98007 رضا هادوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98008 زهرا هادوی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98009 زهره هادوی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
98010 سارا هادوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98011 سارا هادوی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
98012 سیدعلی اکبر هادوی 1353 علوم پايه فیزیک
98013 علی اصغر هادوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98014 علیرضا هادوی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
98015 فهیمه هادوی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98016 فهیمه هادوی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98017 محمدرضا هادوی 1370 علوم پايه زمین شناسی
98018 محمدسعید هادوی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98019 محمدعلی هادوی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98020 مرضیه هادوی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98021 مریم هادوی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
98022 عباس هادوی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
98023 ابوالحسن هادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98024 بهناز هادی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
98025 تکتم هادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98026 حوریه هادی 1378 هنر نيشابور نقاشی
98027 خدیجه هادی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98028 سمانه هادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98029 علی هادی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98030 محمدحسن هادی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98031 محمدحسین هادی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98032 مریم هادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98033 مهدی هادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98034 مهدیه هادی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
98035 نرگس خاتون هادی 1382 علوم پايه فیزیک
98036 حمیدرضا هادی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98037 مریم هادی کپورچالی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98038 سپیده هادی بیک نیشابوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98039 سپیده هادی بیک نیشابوری 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98040 مریم هادی پناه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98041 علیرضا هادی پور 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
98042 نرگس هادی پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98043 حامد هادی پورجمالی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98044 فرشته هادی پورچمگردانی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
98045 الهام هادی پورزیارتگاه 1393 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
98046 فرزانه هادی تقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98047 فرزانه هادی تقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98048 اسماعیل هادی تولائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
98049 جمشید هادی خانی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
98050 تقی هادی زاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98051 افسانه هادی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98052 اکرم هادی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98053 الهام هادی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
98054 الهه هادی زاده 1386 علوم رياضي ریاضی محض
98055 بهاره هادی زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98056 سعیدرضا هادی زاده 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
98057 علی اصغر هادی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98058 فائزه هادی زاده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98059 فاطمه هادی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98060 فرزانه هادی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98061 فرزانه هادی زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98062 محسن هادی زاده 1366 علوم پايه زمین شناسی
98063 محمدحسن هادی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98064 محمدحسن هادی زاده 1372 كشاورزى زراعت
98065 هانیه هادی زاده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98066 هانیه هادی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98067 سعید هادی زاده آغوئی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98068 پریسا هادی زاده بزاز 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98069 مریم هادی زاده بزاز 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98070 مریم هادی زاده بزاز 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
98071 وحید هادی زاده بزاز 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98072 فاطمه هادی زاده سروستانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
98073 امیر هادی زاده قوچانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98074 علی هادی زاده کاخکی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98075 نجمه هادی زاده کاخکی 1379 علوم پايه زمین شناسی
98076 نیلوفر هادی زاده یزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98077 حمید هادی شاندیز 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98078 فاطمه هادی شاندیز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98079 فاطمه هادی شاندیز 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98080 سمیه هادی طرقی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98081 علیرضا هادی گلمکانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98082 مریم هادی گلمکانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98083 ارغوان هادی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98084 محدثه هادی نژاد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
98085 مهری هادی نژاد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
98086 مهری هادی نژاد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
98087 علی هادی نژادرودی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
98088 علی هادی نیکی نیشابوری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98089 محمدرضا هادی نیکی نیشابوری 1352 الهيات شهيد مطهري فلسفه و حکمت اسلامی
98090 فاطمه هادی یحیی بخیت 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98091 شروین هادیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98092 مجتبی هادیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
98093 محمدهادی هادیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98094 مریم هادیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98095 مریم هادیان 1375 علوم پايه شیمی
98096 معین هادیان 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98097 منیژه هادیان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
98098 مهدی هادیان 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98099 مینا هادیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42139858