راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,998

نمایش موارد : 98001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98001 فاطمه هندی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98002 هما هندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98003 پیمان هندی آزاد 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98004 محمدرضا هنر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98005 حسین هنرآموز 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98006 ابراهیم هنربخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
98007 امین هنربخش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98008 حسین هنربخش 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98009 صالحه هنربخش 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98010 محمدعلی هنربخش 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98011 محمدمهدی هنربخش 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
98012 مسعود هنربخش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98013 فاطمه هنرپیشه تعلق 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98014 ابراهیم هنرپیشه لقلق 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98015 هاشم هنرحدادان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
98016 هاشم هنرحدادان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
98017 الهام هنردان 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
98018 علی هنردان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98019 محمدرضا هنردوست 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98020 مرضیه هنرسازان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98021 آتوسا هنرمند 1388 علوم پايه زمین شناسی
98022 آتوسا هنرمند 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
98023 آرش هنرمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
98024 ازاده هنرمند 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98025 امیر هنرمند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98026 جواد هنرمند 1370 علوم پايه زمین شناسی
98027 رویا هنرمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98028 زهرا هنرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
98029 ضحی هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98030 طاهره هنرمند 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98031 عاطفه هنرمند 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
98032 عطیه هنرمند 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98033 فرزانه هنرمند 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98034 کوروش هنرمند 1373 دامپزشكي دامپزشکی
98035 مجتبی هنرمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98036 محمد هنرمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
98037 محمد هنرمند 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
98038 مریم هنرمند 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98039 مریم هنرمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98040 نسترن هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98041 وحید هنرمند تلگرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98042 سحر هنرمند شاذیله 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98043 سیامک هنرمند شاذیله 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98044 حسینعلی هنرمندخاکستر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98045 مریم هنرمندرحیم اباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98046 فاطمه هنرمندشاذیله ئی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98047 اکرم هنرمندشازیکه ای 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98048 فاطمه هنرمندشازیله ئی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98049 مریم هنرمندکلات 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98050 فاطمه هنرمندگل بته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98051 منصوره هنرمندی شاندیز 1380 علوم رياضي ریاضی محض
98052 یعقوب هنرمندی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
98053 نیلوفر هنرمندی علمداری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98054 الهام هنرور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98055 زیبا هنرور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
98056 سعیده هنرور 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
98057 شکریه هنرور 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
98058 فرزانه هنرور 1354 علوم پايه شیمی
98059 محمّد هنرور 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98060 مریم هنرور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98061 مسعود هنرور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98062 مهناز هنرور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
98063 حسین هنرور پرسنائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98064 بهنوش هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
98065 مهدی هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
98066 الهام هنرور فرد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
98067 زهرا هنرور قره داش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98068 ساناز هنرور قره داش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
98069 زهرا هنروراسدالهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98070 غلامرضا هنرورترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98071 رقیه هنرورتقوائی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98072 علی رضا هنرورچشمه خنک 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98073 نجمه هنرورحسن اباد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
98074 محمد هنرورحسن ابادی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98075 سیده سارا هنرورخوشدل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98076 بهنوش هنرورصدیقیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98077 فاطمه هنرورصدیقیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98078 منیره هنرورصدیقیان 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98079 نازنین هنرورصدیقیان 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
98080 علی رضا هنرورطاهری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98081 الهه هنرورعلیجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98082 محمدامین هنرورعلیجانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
98083 الهام هنرورقیصری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98084 الهام هنرورقیصری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98085 محسن هنرورقیطان باف 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98086 مجتبی هنروری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
98087 بهاره هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98088 تکتم هنری 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
98089 تکتم هنری 1383 علوم رياضي ریاضی محض
98090 رؤیا هنری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
98091 زینب هنری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98092 سیاوش هنری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98093 سیاوش هنری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
98094 علی هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98095 محمد هنری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98096 محمد هنری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
98097 مطهره هنری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98098 نرجس هنری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98099 وستا هنری 1381 علوم پايه فیزیک
98100 مریم هنری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41440603