راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 98101 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98101 حمید یپرم رشخواری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98102 احسان یثربی نائینی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98103 احمد یحیائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
98104 حسینعلی یحیائی 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98105 حمید یحیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98106 رجبعلی یحیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98107 زینب یحیائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98108 سعید یحیائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98109 سعیده یحیائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98110 سیدغلامرضا یحیائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98111 عفت یحیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98112 غلام مهدی یحیائی 1373 علوم رياضي آمار
98113 فاطمه یحیائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98114 مریم یحیائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98115 نائمه یحیائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
98116 داود یحیایی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98117 سیدمحمد یحیایی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98118 محمود یحیایی 1375 علوم رياضي آمار
98119 افسانه یحیایی ازغندی 1385 علوم رياضي آمار
98120 فرزانه یحیایی سنگانی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98121 بنفشه یحیوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98122 حسین یحیوی کوچکسرائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
98123 زینب یحیوی نسب شهربابک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98124 وصال یحیی شیبانی 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
98125 بهناز یحیی آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98126 علی یحیی آبادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98127 امین یحیی ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98128 نفیسه یحیی ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98129 ابوذر یحیی پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
98130 صدیقه یحیی پور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98131 آسیه یحیی زاده 1355 علوم پايه شیمی
98132 سمیه یحیی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
98133 سیدجواد یحیی زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98134 مریم یحیی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98135 سلیمان یحیی زاده جلودار 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98136 عباس یحیی زاده خبیصی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
98137 صدیقه یحیی زاده دوین 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98138 مجتبی یحیی زاده طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
98139 مجتبی یحیی زاده طرقی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
98140 فخرالسادات یحیی زاده فیروزابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98141 نجمه یحیی زاده گوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98142 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98143 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98144 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98145 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
98146 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98147 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98148 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
98149 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
98150 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98151 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98152 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98153 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98154 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98155 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98156 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98157 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
98158 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98159 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98160 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
98161 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98162 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98163 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98164 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98165 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98166 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98167 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98168 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98169 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98170 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98171 سارا یزدان بخش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98172 سارا یزدان بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
98173 علی اصغر یزدان بخش 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98174 نوید یزدان بخش 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98175 بهار یزدان پرست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98176 زهرا یزدان پرست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98177 زهرا یزدان پرست 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
98178 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98179 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
98180 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
98181 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98182 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
98183 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98184 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98185 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98186 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
98187 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
98188 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98189 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98190 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98191 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98192 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
98193 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98194 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98195 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98196 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98197 فرهاد یزدان پناه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
98198 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904233