راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 98201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98201 مریم یزدی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
98202 مهنوش یزدی مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
98203 مسعود یزدی ممقانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
98204 جلال یزدی نژاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98205 مریم یزدی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
98206 مریم یزدی نژاد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
98207 اکرم یزدی نژادجمال 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98208 سهیلا یزدی یحیی آبادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
98209 علیرضا یزدیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
98210 کیان یزدیان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98211 سوسن یزدیانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98212 حکیمه یزدیزاده راوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98213 احسان یساری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98214 الهام یساری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98215 پیمان یساری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
98216 پیمان یساری 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
98217 رفعت یساری 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98218 طلعت یساری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
98219 مهناز یساری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
98220 اعظم یساقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98221 مجید یساقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
98222 محمدحسین یساقی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98223 هانیه یساول 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98224 بهشید یساولی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
98225 بهناز یساولی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
98226 محمدجواد یعسربی 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98227 سیدمهدی یعسوبی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98228 آمنه یعقو بخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98229 حسن یعقوب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98230 افسانه یعقوب پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98231 محدثه یعقوب پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98232 محمود یعقوب پور 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98233 رویا یعقوب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98234 مهدی یعقوب زاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98235 میراسلام یعقوب زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
98236 ابوالفضل یعقوب زاده شادمهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98237 الهام یعقوب پور 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
98238 فریبا یعقوب پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98239 عباس یعقوب زاده 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
98240 علیرضا یعقوب زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
98241 محمدرضا یعقوب زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98242 مریم یعقوب زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
98243 مرتضی یعقوب زاده شادمهری 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
98244 ریحانه یعقوب زاده قیصره ئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98245 علی یعقوب زاده کلوخی 1379 علوم پايه زمین شناسی
98246 ساجده یعقوب زاده مشهدی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98247 مجید یعقوب زاده ویشکائی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98248 الیاس یعقوب نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98249 ناهید یعقوب نژاد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
98250 هادی یعقوب نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98251 فاطمه یعقوب نژاد قاین 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
98252 حسن یعقوب نیا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
98253 عبدالرحیم یعقوب نیا 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98254 عاطفه یعقوبخانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98255 آرزو یعقوبی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
98256 آرزو یعقوبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98257 ابوالفضل یعقوبی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98258 ابوالفضل یعقوبی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
98259 احمد یعقوبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98260 احمدضیا یعقوبی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98261 الهام یعقوبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
98262 الهام یعقوبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98263 بتول یعقوبی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98264 جعفر یعقوبی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98265 جواد یعقوبی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98266 حسن یعقوبی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98267 حسین یعقوبی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
98268 حسین یعقوبی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98269 حمید یعقوبی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98270 حمید یعقوبی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98271 حوریه یعقوبی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98272 دانیال یعقوبی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
98273 دانیال یعقوبی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
98274 دانیال یعقوبی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
98275 داود یعقوبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98276 زهرا یعقوبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98277 زهره یعقوبی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98278 سارا یعقوبی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98279 سارا یعقوبی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98280 سپیده یعقوبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98281 سعیده یعقوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
98282 سمیرا یعقوبی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98283 سمیه یعقوبی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98284 سمیه یعقوبی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
98285 سیدجواد یعقوبی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98286 سیدعلی یعقوبی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98287 سیدعلی یعقوبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
98288 سیدمجتبی یعقوبی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98289 سیده بهاره یعقوبی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98290 شهناز یعقوبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98291 طاهره یعقوبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98292 عبدالسمیع یعقوبی 1375 علوم پايه زیست شناسی
98293 عصمت یعقوبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98294 عصمت یعقوبی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98295 علی یعقوبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98296 علی یعقوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
98297 علی یعقوبی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
98298 علی اصغر یعقوبی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98299 علی اصغر یعقوبی 1358 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98300 غلامرضا یعقوبی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457246