راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 98201 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98201 لاله یاورزاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
98202 محمدعلی یاورزاده خوشرودی 1354 علوم پايه فیزیک
98203 مسعود یاورمنش 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98204 مسعود یاورمنش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
98205 هدی یاورمنش 1383 علوم پايه زمین شناسی
98206 ناهید یاورناگهانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98207 علی یاورنیا 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98208 احسان یاوری 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98209 امیرمحمد یاوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98210 بیتا یاوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98211 جواد یاوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
98212 جواد یاوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98213 حبیبه یاوری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
98214 حمیدرضا یاوری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
98215 رحمت اله یاوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98216 روح اله یاوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98217 زهرا یاوری 1369 علوم رياضي آمار
98218 زهرا یاوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98219 زهرا یاوری 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
98220 سمانه یاوری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
98221 سمیه یاوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98222 علیرضا یاوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98223 علیرضا یاوری 1377 علوم رياضي آمار
98224 علیرضا یاوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
98225 غلامرضا یاوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
98226 فاطمه یاوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98227 فاطمه یاوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98228 فرهاد یاوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98229 مجید یاوری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98230 محمد یاوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98231 محمدجعفر یاوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98232 محمدحسن یاوری 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98233 محمدعلی یاوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98234 محمود یاوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98235 مرتضی یاوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98236 مرجان یاوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98237 مریم یاوری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98238 مهدی یاوری 1373 علوم رياضي آمار
98239 مهدی یاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
98240 مهسا یاوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
98241 هادی یاوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98242 حامد یاوری زاده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
98243 زهرا یاوری برکل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98244 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98245 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98246 عباس یاوری زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
98247 میثم یاوری شعار 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98248 مهدیه یاوری فارمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98249 آرش یاوری فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
98250 لیلی یاوری فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98251 مسعود یاوری فروشانی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98252 احمد یاوری کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98253 احمد یاوری کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98254 فهیمه یاوری کاریزکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98255 اشرف یاوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98256 حسین یاوری مهربانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98257 حسین یاوری مهربانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
98258 منیره یاوری نسب 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98259 شیما یاهو طرقبه 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
98260 حمید یپرم رشخواری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98261 احسان یثربی نائینی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98262 احمد یحیائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
98263 حسینعلی یحیائی 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98264 حمید یحیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98265 رجبعلی یحیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98266 زینب یحیائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98267 سعید یحیائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98268 سعیده یحیائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98269 سیدغلامرضا یحیائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98270 عفت یحیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98271 غلام مهدی یحیائی 1373 علوم رياضي آمار
98272 فاطمه یحیائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98273 مریم یحیائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98274 نائمه یحیائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
98275 داود یحیایی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98276 سیدمحمد یحیایی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98277 محمود یحیایی 1375 علوم رياضي آمار
98278 افسانه یحیایی ازغندی 1385 علوم رياضي آمار
98279 فرزانه یحیایی سنگانی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98280 بنفشه یحیوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98281 حسین یحیوی کوچکسرائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
98282 زینب یحیوی نسب شهربابک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98283 وصال یحیی شیبانی 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
98284 بهناز یحیی آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98285 علی یحیی آبادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98286 امین یحیی ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98287 نفیسه یحیی ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98288 ابوذر یحیی پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
98289 صدیقه یحیی پور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98290 آسیه یحیی زاده 1355 علوم پايه شیمی
98291 سمیه یحیی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
98292 سیدجواد یحیی زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98293 مریم یحیی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98294 سلیمان یحیی زاده جلودار 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98295 عباس یحیی زاده خبیصی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
98296 صدیقه یحیی زاده دوین 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98297 مجتبی یحیی زاده طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
98298 مجتبی یحیی زاده طرقی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158852