راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 98401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98401 الهه یوسفی دلویی 1383 علوم پايه زمین شناسی
98402 اعظم یوسفی دوغشکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98403 محمدتقی یوسفی دهبرزویی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
98404 ادریس یوسفی راد 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98405 ادریس یوسفی راد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98406 ادریس یوسفی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98407 ساره یوسفی راد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98408 الهام یوسفی ریزه ئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98409 سمیه یوسفی زاده ارجاسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98410 روح اله یوسفی زشک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98411 احسان یوسفی سنگانی 1384 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
98412 سمین یوسفی سنگانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98413 کیوان یوسفی سنگانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
98414 شکیلا یوسفی سورانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
98415 لیلا یوسفی سورانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
98416 لیلا یوسفی سورانی 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
98417 سهیل یوسفی سهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98418 نرگس یوسفی سیاوشی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
98419 یاسمن یوسفی سیگاری 1386 علوم پايه فیزیک
98420 یاسمن یوسفی سیگاری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98421 غلامرضا یوسفی شادمهری 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98422 مریم یوسفی شعربابکی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
98423 مرضیه یوسفی شوریجه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98424 سارا یوسفی صراف 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98425 سعید یوسفی صراف 1387 علوم پايه فیزیک
98426 علی یوسفی صراف 1361 مهندسي راه و ساختمان
98427 الهام یوسفی طائمه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
98428 سارا یوسفی طائمه 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
98429 صبورا یوسفی طایفه بهلولی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
98430 نسرین یوسفی عارفی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
98431 حسن یوسفی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
98432 شهرام یوسفی فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98433 جانعلی یوسفی فرد 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98434 رقیه یوسفی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98435 شیما یوسفی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98436 مهرداد یوسفی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98437 نیما یوسفی فرد 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98438 نیما یوسفی قاسم خیلی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98439 زهرا یوسفی قندشتنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98440 محسن یوسفی قندشتنی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98441 تکتم یوسفی کاخکی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
98442 علی یوسفی کاخکی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98443 نجمه یوسفی کاخکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98444 فاطمه یوسفی کاریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98445 احمد یوسفی کلاته 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
98446 بتول یوسفی کلاته 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98447 فاطمه یوسفی کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98448 محمد یوسفی کلاته شادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
98449 فاطمه یوسفی کهنوج 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
98450 نصرت یوسفی کهنوجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98451 زهره یوسفی کیکانلو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98452 گلدسته یوسفی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
98453 حسین یوسفی گشتاسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98454 راضیه یوسفی گلخواه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98455 حکیمه یوسفی لالیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98456 کیوان یوسفی مجیر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98457 اکرم یوسفی محمدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98458 نیره یوسفی مرندیز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98459 سید حمید رضا یوسفی مسک 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98460 جلیل یوسفی مقدم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98461 زینب یوسفی مقدم 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98462 سمیه یوسفی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98463 فاطمه یوسفی مقدم 1368 علوم پايه دبیری شیمی
98464 مرتضی یوسفی مقدم 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98465 مهنا یوسفی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98466 نرجس یوسفی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
98467 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98468 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
98469 مهدی یوسفی مقدم منظری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98470 فاطمه یوسفی مندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98471 زهرا یوسفی منقاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98472 هادی یوسفی نائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98473 سمانه یوسفی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
98474 صدیقه یوسفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98475 محمود یوسفی نژاد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98476 مصطفی یوسفی نسب قلعه قاضی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98477 محمدعلی یوسفی نیا نهزمی 1370 علوم رياضي آمار
98478 فاطمه یوسفی هزاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
98479 کیوان یوسفی همدانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98480 محمدعظیم یوسفی یاقوتی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
98481 اعظم یوسفیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98482 ایمان یوسفیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
98483 ربابه یوسفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98484 سیدمحسن یوسفیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98485 فاطمه یوسفیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98486 فهیمه یوسفیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98487 محمد یوسفیان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98488 محمدحسن یوسفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98489 محمود یوسفیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98490 مصطفی یوسفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98491 یوسف یوسفیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
98492 حمیدرضا یوسفیان اسپلی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98493 فلورا یوسفیان زیندانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98494 مریم یوسفیان قطب ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98495 مهری یوسفیان قطب ابادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98496 ندا یوسفیان موزیرجی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98497 لینا یوسفیان نامقی 1367 علوم رياضي آمار
98498 پگاه یوسفین تبریزی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98499 زهرا یوسفیه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98500 نصرت اله یوسقی 1353 مهندسي راه و ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772205