راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 98501 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98501 فهیمه یاوری کاریزکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98502 اشرف یاوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98503 حسین یاوری مهربانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98504 حسین یاوری مهربانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
98505 منیره یاوری نسب 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98506 شیما یاهو طرقبه 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
98507 حمید یپرم رشخواری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98508 احسان یثربی نائینی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98509 احمد یحیائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
98510 حسینعلی یحیائی 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98511 حمید یحیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98512 رجبعلی یحیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98513 زینب یحیائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98514 سعید یحیائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98515 سعیده یحیائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98516 سیدغلامرضا یحیائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98517 عفت یحیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98518 غلام مهدی یحیائی 1373 علوم رياضي آمار
98519 فاطمه یحیائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98520 مریم یحیائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98521 نائمه یحیائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
98522 داود یحیایی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98523 سیدمحمد یحیایی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98524 محمود یحیایی 1375 علوم رياضي آمار
98525 افسانه یحیایی ازغندی 1385 علوم رياضي آمار
98526 فرزانه یحیایی سنگانی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98527 بنفشه یحیوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98528 حسین یحیوی کوچکسرائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
98529 زینب یحیوی نسب شهربابک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
98530 وصال یحیی شیبانی 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
98531 بهناز یحیی آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98532 علی یحیی آبادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98533 امین یحیی ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98534 نفیسه یحیی ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98535 ابوذر یحیی پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
98536 صدیقه یحیی پور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98537 آسیه یحیی زاده 1355 علوم پايه شیمی
98538 سمیه یحیی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
98539 سیدجواد یحیی زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98540 مریم یحیی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98541 سلیمان یحیی زاده جلودار 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98542 عباس یحیی زاده خبیصی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
98543 صدیقه یحیی زاده دوین 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98544 مجتبی یحیی زاده طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
98545 مجتبی یحیی زاده طرقی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
98546 فخرالسادات یحیی زاده فیروزابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98547 نجمه یحیی زاده گوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98548 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98549 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98550 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98551 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
98552 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
98553 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98554 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
98555 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
98556 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98557 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98558 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98559 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98560 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
98561 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98562 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98563 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
98564 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98565 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98566 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
98567 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98568 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98569 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98570 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98571 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98572 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98573 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98574 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98575 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98576 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98577 سارا یزدان بخش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98578 سارا یزدان بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
98579 علی اصغر یزدان بخش 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98580 نوید یزدان بخش 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98581 بهار یزدان پرست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98582 زهرا یزدان پرست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98583 زهرا یزدان پرست 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
98584 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98585 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
98586 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
98587 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98588 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
98589 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98590 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98591 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98592 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
98593 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
98594 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98595 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98596 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98597 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98598 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489323