راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 99301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99301 بابک همدانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99302 حسین همدانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99303 ریحانه همدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99304 طه همدانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99305 طه همدانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
99306 مجید همدانی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99307 محمد همدانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99308 هادی همدانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
99309 بهزاد همدانی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99310 مرضیه همدانی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99311 علی همدانی مجرد 1361 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99312 سیدسعید همدانی مقدم 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
99313 مهران همدم جو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
99314 بهاره سادات همراز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
99315 سمانه سادات همراز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99316 سمانه سادات همراز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99317 آزیتا همراه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99318 مهدی همراه 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
99319 پویا همراهان باجگران 1385 مهندسي مهندسی شیمی
99320 پویا همراهان باجگران 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
99321 پیمان همراهان باجگران 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99322 پیمان همراهان باجگیران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
99323 صدیقه همراهی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99324 سُمیه همراهی کوران ترکیه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
99325 سمیه همراهی کوران ترکیه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99326 لیلا همسایگان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99327 فهیمه همقلمیان رضوی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99328 فاطمه همکار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
99329 تهمینه همه احمدی ماریان 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
99330 بهاره همیشه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99331 فاطمه هندی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99332 فاطمه هندی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
99333 هما هندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
99334 پیمان هندی آزاد 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99335 محمدرضا هنر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
99336 حسین هنرآموز 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99337 ابراهیم هنربخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
99338 امین هنربخش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99339 حسین هنربخش 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99340 صالحه هنربخش 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99341 محمدعلی هنربخش 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
99342 محمدمهدی هنربخش 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
99343 مسعود هنربخش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99344 فاطمه هنرپیشه تعلق 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99345 ابراهیم هنرپیشه لقلق 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
99346 هاشم هنرحدادان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
99347 هاشم هنرحدادان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
99348 الهام هنردان 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
99349 علی هنردان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99350 محمدرضا هنردوست 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99351 مرضیه هنرسازان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99352 آتوسا هنرمند 1388 علوم پايه زمین شناسی
99353 آتوسا هنرمند 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
99354 آرش هنرمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
99355 ازاده هنرمند 1384 علوم رياضي ریاضی محض
99356 اسما هنرمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99357 امیر هنرمند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
99358 جواد هنرمند 1370 علوم پايه زمین شناسی
99359 رویا هنرمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99360 زهرا هنرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
99361 ضحی هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99362 طاهره هنرمند 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99363 عاطفه هنرمند 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
99364 عطیه هنرمند 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99365 فرزانه هنرمند 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99366 کوروش هنرمند 1373 دامپزشكي دامپزشکی
99367 مجتبی هنرمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99368 محمد هنرمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
99369 محمد هنرمند 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
99370 مریم هنرمند 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99371 مریم هنرمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99372 نسترن هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99373 وحید هنرمند تلگرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99374 سحر هنرمند شاذیله 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99375 سیامک هنرمند شاذیله 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99376 حسینعلی هنرمندخاکستر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
99377 مریم هنرمندرحیم اباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99378 فاطمه هنرمندشاذیله ئی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99379 اکرم هنرمندشازیکه ای 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99380 فاطمه هنرمندشازیله ئی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99381 مریم هنرمندکلات 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99382 فاطمه هنرمندگل بته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99383 منصوره هنرمندی شاندیز 1380 علوم رياضي ریاضی محض
99384 یعقوب هنرمندی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
99385 نیلوفر هنرمندی علمداری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99386 الهام هنرور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99387 زیبا هنرور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
99388 سعیده هنرور 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
99389 شکریه هنرور 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
99390 فرزانه هنرور 1354 علوم پايه شیمی
99391 محمّد هنرور 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99392 مریم هنرور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99393 مسعود هنرور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99394 مهناز هنرور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
99395 حسین هنرور پرسنائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99396 بهنوش هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
99397 مهدی هنرور صدیقیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
99398 الهام هنرور فرد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
99399 زهرا هنرور قره داش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99400 ساناز هنرور قره داش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250892