راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 99701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99701 ناهید یاسمنی فریمانی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
99702 سایه یاسمنی ماسوله 1392 مهندسي مهندسی شیمی
99703 صغری یاسمنی ماسوله 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
99704 ایوب یاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
99705 سلیم یاسمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
99706 علی اکبر یاسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99707 علی اکبر یاسی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99708 محمدمهدی یاسین الخفاجی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99709 سیدعلی یاسینی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99710 شعله یاسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99711 شعله یاسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99712 نوری یاسینی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99713 کمال یاعلی نجف ابادی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
99714 راضیه یافائی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
99715 راضیه یافائی 1389
99716 مرضیه یافائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99717 عبداله یاقدی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
99718 سعید یاقوت 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
99719 رامین یاقوت کار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99720 زهرا یاقوتی 1365 علوم رياضي آمار
99721 سمیرا یاقوتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
99722 سیده اکرم یاقوتی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
99723 سیده فاطمه یاقوتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
99724 علیرضا یاقوتی 1372 علوم رياضي آمار
99725 لیلا یاقوتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
99726 محمدرضا یاقوتی نیت 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99727 مجید یاقوتی جعفر آباد 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99728 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99729 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
99730 مجید یاقوتی جعفرآباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
99731 محمدابراهیم یاقوتی خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99732 مریم یاقوتی خراسانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99733 نجمه یاقوتی خراسانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99734 نجمه یاقوتی خراسانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99735 فرح یاقوتی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99736 جواد یاقوتی نیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99737 سیدمجتبی یاقوتی نیا 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99738 رمضان علی یاقوتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99739 فاطمه یاقوتیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99740 فاطمه یاقوتیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99741 مهدی یاقوتیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99742 المیرا یالبند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
99743 النا یالبند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
99744 امیر یاموسی 1368 علوم رياضي آمار
99745 امیر یاموسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99746 ذکیه یامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99747 زهرا یامی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99748 سیده ریحانه یامی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
99749 عباسعلی یامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99750 مجتبی یامی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
99751 عبدالجلیل یانق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
99752 عبدالجلیل یانق 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
99753 معصومه یانق 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99754 محمود یاور تولائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99755 حانیه یاورزاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99756 لاله یاورزاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
99757 محمدعلی یاورزاده خوشرودی 1354 علوم پايه فیزیک
99758 مسعود یاورمنش 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99759 مسعود یاورمنش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
99760 هدی یاورمنش 1383 علوم پايه زمین شناسی
99761 ناهید یاورناگهانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99762 علی یاورنیا 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99763 احسان یاوری 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99764 امیرمحمد یاوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99765 بیتا یاوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99766 جواد یاوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
99767 جواد یاوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99768 حبیبه یاوری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
99769 حمیدرضا یاوری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
99770 رحمت اله یاوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99771 روح اله یاوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99772 زهرا یاوری 1369 علوم رياضي آمار
99773 زهرا یاوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99774 زهرا یاوری 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
99775 سمانه یاوری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
99776 سمیه یاوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99777 علیرضا یاوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99778 علیرضا یاوری 1377 علوم رياضي آمار
99779 علیرضا یاوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
99780 غلامرضا یاوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
99781 فاطمه یاوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
99782 فاطمه یاوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99783 فرهاد یاوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99784 مجید یاوری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99785 محمد یاوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99786 محمدجعفر یاوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99787 محمدحسن یاوری 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99788 محمدعلی یاوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99789 محمود یاوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
99790 مرتضی یاوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99791 مرجان یاوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
99792 مریم یاوری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99793 مهدی یاوری 1373 علوم رياضي آمار
99794 مهدی یاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
99795 مهسا یاوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
99796 هادی یاوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99797 حامد یاوری زاده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
99798 زهرا یاوری برکل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
99799 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99800 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250799