راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 99801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99801 عباس یاوری زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
99802 میثم یاوری شعار 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
99803 مهدیه یاوری فارمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99804 آرش یاوری فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
99805 لیلی یاوری فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99806 مسعود یاوری فروشانی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99807 احمد یاوری کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99808 احمد یاوری کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
99809 فهیمه یاوری کاریزکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99810 اشرف یاوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99811 حسین یاوری مهربانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99812 حسین یاوری مهربانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
99813 منیره یاوری نسب 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99814 شیما یاهو طرقبه 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
99815 حمید یپرم رشخواری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99816 احسان یثربی نائینی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99817 احمد یحیائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
99818 حسینعلی یحیائی 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99819 حمید یحیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
99820 رجبعلی یحیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99821 زینب یحیائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
99822 سعید یحیائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99823 سعیده یحیائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99824 سیدغلامرضا یحیائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
99825 عفت یحیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
99826 غلام مهدی یحیائی 1373 علوم رياضي آمار
99827 فاطمه یحیائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
99828 مریم یحیائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
99829 نائمه یحیائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
99830 داود یحیایی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
99831 سیدمحمد یحیایی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99832 محمود یحیایی 1375 علوم رياضي آمار
99833 افسانه یحیایی ازغندی 1385 علوم رياضي آمار
99834 فرزانه یحیایی سنگانی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
99835 بنفشه یحیوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99836 حسین یحیوی کوچکسرائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
99837 زینب یحیوی نسب شهربابک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
99838 وصال یحیی شیبانی 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
99839 بهناز یحیی آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99840 علی یحیی آبادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99841 امین یحیی ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
99842 نفیسه یحیی ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
99843 ابوذر یحیی پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
99844 صدیقه یحیی پور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
99845 آسیه یحیی زاده 1355 علوم پايه شیمی
99846 سمیه یحیی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
99847 سیدجواد یحیی زاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99848 مریم یحیی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
99849 سلیمان یحیی زاده جلودار 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99850 عباس یحیی زاده خبیصی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
99851 صدیقه یحیی زاده دوین 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99852 مجتبی یحیی زاده طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
99853 مجتبی یحیی زاده طرقی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
99854 فخرالسادات یحیی زاده فیروزابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99855 نجمه یحیی زاده گوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99856 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99857 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99858 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
99859 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
99860 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
99861 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99862 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
99863 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
99864 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
99865 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
99866 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99867 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99868 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
99869 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99870 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99871 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
99872 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99873 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99874 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
99875 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99876 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
99877 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
99878 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
99879 رؤیا یدالهی شاه راه 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99880 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
99881 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99882 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
99883 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
99884 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99885 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
99886 سارا یزدان بخش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
99887 سارا یزدان بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
99888 علی اصغر یزدان بخش 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99889 علی اصغر یزدان بخش 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
99890 نوید یزدان بخش 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
99891 بهار یزدان پرست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
99892 زهرا یزدان پرست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99893 زهرا یزدان پرست 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
99894 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99895 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
99896 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
99897 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99898 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249051