ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 108,950
نمایش موارد : 1 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1 وحدانه آخوند شریف 1389 کشاورزی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2 آزاده امینی صالحی 1382 علوم ورزشی تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
3 سمیه سرفراز 1383 کشاورزی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
4 صوفیا آئین 1391 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی
5 نسرین آئین 1383 الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6 رضا آئین جمشید 1385 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
7 سمانه آئین دوست 1388 ادبیات و علوم انسانی جغرافیای سیاسی
8 نیکتا آئین فر 1376 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی
9 زهرا آئینه 1394
10 سعید آئینه 1394 مهندسی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
11 محسن آئینه 1381 علوم اداری و اقتصادی حسابداری
12 مصطفی آئینه بیگی 1375 مهندسی مهندسی برق - کنترل
13 احمد آئینه چیان 1353 مهندسی راه و ساختمان
14 کیوان آئینی 1395 دامپزشکی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
15 میترا آئینی 1387 آموزشکده کشاورزی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
16 محبوبه آب باریکی 1378 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17 زهره آب درشکر 1377 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی
18 حمیدرضا آب خضر 1378 کشاورزی مهندسی کشاورزی - آبیاری
19 محسن آب خفته 1393 دامپزشکی دکتری عمومی دامپزشکی
20 ابوالفضل آب خیز 1391 ادبیات و علوم انسانی تاریخ - تاریخ ایران باستان
21 ابراهیم آب خیزی 1388 علوم ریاضی ریاضی محض
22 ابراهیم آب خیزی 1390 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
23 خلیل آب خیزی 1390 منابع طبیعی و محیط زیست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
24 محبوبه آب خیزی 1388 علوم ریاضی ریاضی محض
25 محبوبه آب خیزی 1390 علوم ریاضی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
26 عباس آب دار 1388 علوم شیمی گرایش محض
27 عباس آب دار 1392 علوم شیمی - شیمی تجزیه
28 رخساره آب راهه 1371 ادبیات و علوم انسانی دبیری زبان و ادبیات عرب
29 اسداله آب روش 1388 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
30 سیما آب روشن 1390 مهندسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31 مهدی آب روشن 1383 کشاورزی مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32 زهرا آب سالان 1357 علوم عمومی
33 علی آب سالان 1390
34 علی اصغر آب سالان 1391 کشاورزی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
35 علیرضا آب گلزار 1366 علوم ریاضی ریاضی
36 محمد آباد 1392 علوم شیمی - شیمی معدنی
37 مرضیه آباد 1357 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب
38 پریسا آبادگار زنجانی 1385 هنرنیشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
39 اباذر آباده 1391 مهندسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40 زهرا آباده 1393 الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41 مهدیه آبادی 1386 علوم زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
42 مینا آبادی 1387 الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43 زهره آبادی جوراوری 1393 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
44 محمدمهدی آبادی جوراوری 1387 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا انسانی - روستایی
45 اسما آباریان 1386 مهندسی مهندسی شیمی
46 معصومه آبافت رشتخواری 1378 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب
47 زویا آبام 1383 علوم تربیتی و روانشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48 سیما آبان 1388 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
49 سیما آبان 1392 ادبیات و علوم انسانی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50 فاطمه آبانگاه 1378 علوم تربیتی و روانشناسی کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51 مهسا آبانگاه 1395 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
52 علیرضا آبدار 1375 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
53 ملیحه آبدار 1378 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54 الهه آبدان 1389 کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55 زینب آبروانی 1392 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی
56 مریم آبرودی 1389 الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57 موسی الرضا آبرودی 1374 علوم دبیری شیمی
58 پریسا آبرومند 1388 ادبیات و علوم انسانی تاریخ
59 قدرت اله آبسالان 1353 علوم شیمی
60 اکرم آبسواران 1377 ادبیات و علوم انسانی دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61 فضیلت آبشت 1392 ادبیات و علوم انسانی زبان فرانسه گرایش ادبی
62 زهره آبشناسان 1389 کشاورزی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63 ناصر آبشیت 1390 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64 ناصر آبشیت 1394 ادبیات و علوم انسانی جغرافیای سیاسی
65 ابوالفضل آبکار 1382 کشاورزی مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66 علی اکبر آبکار 1365 علوم ریاضی ریاضی کاربرد در کامپیوتر
67 محمدرضا آبکار 1382 علوم تربیتی و روانشناسی تربيت معلم امور تربيتي
68 رضا آبگول 1376 کشاورزی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
69 زهرا آبندی 1395 علوم اداری و اقتصادی مدیریت بازرگانی
70 حمیده آبنوس 1388 علوم زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
71 مهدی آبی 1390
72 معصومه آبی کاری 1386 علوم اداری و اقتصادی مدیریت دولتی
73 افسانه السادات آبیار 1390 ادبیات و علوم انسانی زبان فرانسه - ادبی
74 اکرم آبیار 1384 الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75 سجاد آبیار 1386 مهندسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76 غلامحسین آبیار 1357 علوم ریاضی دبیری ریاضی
77 مسعود آبیار 1396 علوم اداری و اقتصادی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
78 حمیدرضا آبیاری 1382 کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79 حمیدرضا آبیاری 1386 کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
80 محبوبه آبیاری 1378 علوم اداری و اقتصادی مدیریت بازرگانی
81 ناهید آبیاری 1385 مهندسی مهندسی برق - مخابرات
82 آزاده آبیزی آبیز 1388 کشاورزی مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
83 الهه آبیل 1396 مهندسی مهندسی شیمی
84 مریم آبیلی 1369 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
85 فاطمه آتش افروز 1393 علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86 مرتضی آتش افروز 1392 کشاورزی مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
87 مجتبی آتش افزون 1361 مهندسی مهندسی عمران - عمران
88 پیمان آتش بار 1393 کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
89 علی آتش بهار 1390 علوم ریاضی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
90 زهره آتش جام 1388 آموزشکده کشاورزی شیروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
91 حسین آتش دهقان 1389 علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92 اعظم آتش سخن 1392 ادبیات و علوم انسانی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
93 نوشین آتش فشان 1386 مهندسی مهندسی صنایع - صنایع
94 نوشین آتش فشان 1390 مهندسی مهندسی صنایع - صنایع
95 راحیل آتشگائیان 1382 علوم ورزشی تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
96 زهره آتشگاهی 1377 علوم زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97 زهره آتشگاهی 1383 علوم زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
98 سونیا آتشگاهی 1390 کشاورزی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
99 رامک آتشگاهیان 1382 علوم ورزشی تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی

صفحه :

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997100710171027103710471057106710771087   >