راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

احمدرضا
کریمی مزیدی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
علوم اداري واقتصاد
1389
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200616