راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

جابر
حاجی تبار
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش تولید
علوم اداري واقتصاد
1390
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41744651