راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سیدحسن
فرشچی
کارشناسی
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
علوم پايه
1390
09353694137
shiveex1@gmail.com
مدرک کارشناسی معادل زیست - کارشناسی ارشد سیستماتیک بیوتکنولوژی
عضو مجمع توسعه دهندگان اپل apple developer center دانشجوی دانشگاه فردوسی-محصل دانشگاه فردوسی ارشد سیستماتیک بیوتکنولوژی زیرشاخه ژنوم گیاهان دارویی و استراتژیک کشور
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42204523