راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

مهوان
حسن زاده بشتیان
کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
منابع طبيعي و محيط زيست
1394
کارشناسی
مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
منابع طبيعي و محيط زيست
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152460