راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سیدحمیدرضا
ضیاءالحق
دکتری (Ph.D)
علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
كشاورزى
1390
کارشناسی
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
كشاورزى
1373
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40492166