راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

راهله
نقیبی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
كشاورزى
1385
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
كشاورزى
1391
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42233029