راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محبوبه
نصیری
دکتری (Ph.D)
ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
علوم رياضي
1391
کارشناسی ارشد
ریاضی محض گرایش جبر
علوم رياضي
1388
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42314600