راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محبوبه سادات
نوری خرم آبادی
کارشناسی
فیزیک - واحد نیشابور
هنر نيشابور
1387
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
علوم پايه
1391
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42209874