راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فرزانه
سلیمانی راد
کارشناسی
مدیریت دولتی
علوم اداري واقتصاد
1385
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
علوم اداري واقتصاد
1392
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42236906