راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

مسعود
فتاح زاده
کارشناسی ارشد
پژوهش علوم اجتماعی
ادبيّات و علوم انسانى
1392
کارشناسی
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
ادبيّات و علوم انسانى
1388
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436559