راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سیمین
گلی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
علوم اداري واقتصاد
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42312730