راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فرشاد
زمانیان نجات زاده
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
علوم اداري واقتصاد
1393
کارشناسی
مدیریت دولتی
علوم اداري واقتصاد
1387
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42142324