راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فریبا
مهدی رضائی جعفرآبادی
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش تولید
علوم اداري واقتصاد
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42313978