راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

وحید
مزینانی
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
پردیس دانشگاهی
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40866385