راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

وحید
مزینانی
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
پردیس دانشگاهی
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42191525