راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

ایسر عبود جبر
آل جبر
کارشناسی ارشد
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
علوم پايه
1393
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135138