راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

تکتم
قربانی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
علوم اداري واقتصاد
1394
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42230170