راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فتانه
حسن زاده قلعه خان
کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
كشاورزى
1394
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41154473