راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

علی اصغر
دهقان پورعلی آقا
کارشناسی ارشد
مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
مرکز آموزش الکترونیکی
1395
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42237364