راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

مینا
مژدکانلو
کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربيت بدنى
1390
کارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
تربيت بدنى
1395
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42231489