راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سیدجواد
نقیبی
کارشناسی
آمار
علوم رياضي
1373
کارشناسی ارشد
آمار ریاضی
علوم رياضي
1377
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42215122