راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محمدحسین
کریمی کلوخی
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
علوم اداري واقتصاد
1377
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
علوم اداري واقتصاد
1390
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42354104